SeaNet förstärker organisationen

Ledningen för det svenska telekomföretaget SeaNet, listat på First North, har i syfte att stärka organisationen rekryterat ytterligare två nya medarbetare. Genom rekryteringarna av Ulf Krohn och Stephan Dahlström stärks förutsättningarna för att ytterligare intensifiera och utveckla SeaNets verksamhet inom mobiltelefoni, utveckling inom VSAT-antenner samt ekonomi och ledning.

Ulf Krohn har anställts som Produktionschef för produkten C-Max, SeaNets stabiliserande VSAT-antenn. Ulf har sedan 1996 varit verksam inom Powerwave Technologies Sweden (tidigare LGP resp. Allgon) och har där inom olika chefsbefattningar arbetat med teknikprojekt, produktutveckling och produktion inom för SeaNet relevanta teknikområden.

Stephan Dahlström har rekryterats till tjänsten som ny CFO. Stephan har innehaft liknande befattningar sedan 1990 på bland annat Programator, Linné Data, Cell Network, Involve Learning, Citat och kommer senast från Sale Nordic Field Marketing Agency.

– Jag välkomnar Ulf och Stephan till en spännande och aktiv framtid med SeaNet. De har båda senior och dokumenterad erfarenhet som passar väl in i vår organisation och som ytterligare kommer att höja kvaliteten i vårt arbete, säger Mikael Reichel, VD för SeaNet.

Om oss

Seanet är en global telekom operatör till sjöss. Seanet levererar mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.Besök även www.seanet.se

Dokument & länkar