SeaNet rekryterar Daniel Engvall

Ledningen för det svenska telekomföretaget SeaNet, listat på First North, har rekryterat Daniel Engvall.

Daniel Engvall har rekryterats till tjänsten som IT- och säkerhetschef. I Daniel Engvalls uppdrag ingår att arbeta med utveckling, installation, provisionering och löpande underhåll av SeaNets kommersiella IT- och GSM nät. Engvall kommer närmast från tjänsten som systemspecialist på Genysys Conferencing AB

– Jag välkomnar Daniel till SeaNet-familjen. Rekryteringen är ett led i att fortsatt förstärka företaget med kompetenta medarbetare, säger Mikael Reichel, VD för SeaNet.

Om oss

Seanet är en global telekom operatör till sjöss. Seanet levererar mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.Besök även www.seanet.se

Prenumerera

Dokument & länkar