Seanets valberedning föreslår ny styrelse

Valberedningen i SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ) bestående av Henrik Bonde som representant för Östersjöstiftelsen, Åke Smids som representant för Gålöstiftelsen, Carl Palmstierna, Håkan Holmberg som representant för Camlet AB och styrelsens ordförande Håkan Jansson, tillsammans representerandes cirka 50 procent av aktierna och rösterna i Seanet, har idag meddelat styrelsen att man till årsstämman den 5 maj 2011 avser föreslå att följande personer väljs till styrelseledamöter i Seanet.

Håkan Jansson, ordförande (omval)
Mattias Klintemar, ledamot (nyval)
Ulf Löfven, ledamot (omval)
Patrik Salén, ledamot (omval)
Viesturs Vucins, ledamot (omval)

Nuvarande styrelseledamoten Gillis Cullin har tidigare anmält till valberedningen att han inte står till förfogande för omval.

Mattias Klintemar som föreslås för nyval är civilekonom och arbetar för närvarande som finanschef och vice VD för Hexaformer. Han har tidigare arbetat bland annat som finanschef vid ABG Sundal Collier och som konsult med uppdrag för Ahlsell Group och Venteco.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Jansson, ordf. Seanet,  tel. +46 8 599 00 300

Also www.seanet.se  

Om Seanet Maritime Communications AB

Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet levererar mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Besök även www.seanet.se 

Om oss

Seanet är en global telekom operatör till sjöss. Seanet levererar mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.Besök även www.seanet.se

Prenumerera

Dokument & länkar