Search & Find Technologies AB besparar läkemedelsindustrin miljarder kronor varje år

Unika svenska analysverktyg för en effektivare läkemedelsframtagning Search & Find Technologies AB besparar läkemedelsindustrin miljarder kronor varje år Bioinformatikföretaget Search & Find Technologies AB meddelar nu att utvecklingsarbetet med s.k. neurala nätverk - program för mönsterigenkänning - har gått bättre än förväntat och att ett 25-tal olika nätverk redan finns färdiga för användning. Detta kan innebära en enorm besparing för bl.a. läkemedelsindustrin som med hjälp av neurala nätverk lättare kan ta fram kraftfulla analysverktyg för att utvärdera effektiviteten hos läkemedel under framtagning. I siffror betyder det en potentiell besparing på mellan 250 - 500 miljoner kronor per läkemedel och en total besparing på c:a 25-50 miljarder kronor per år i hela världen. Search & Find:s utvecklingsarbete med produkter för analys och simulering av information kommer att vara till stor hjälp inom bl.a.genforskningen, tror VD Bo Lindström. Redan idag har Search & Find ett antal olika samarbetspartners, bland andra det amerikanska företaget Perkin-Elmer. Dessutom är bolaget initiativtagare till det EU-delfinansierade Esprit-projektet CIPRESS, och bedriver produktutvecklingen i nära samarbete med Karolinska Institutet. Bolaget befinner sig i ett intensivt tillväxtskede. Pilotstudier av de neurala nätverken kommer att inledas tillsammans med Karolinska Institutet och PE Applied Biosystems - världens största leverantör av gensekvensutrustning till forsknings- och läkemedelsindustri. Syftet med samarbetena är att finjustera den nya teknologin i kommersiella programsystem. Search & Find Technologies AB utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Bolaget bildades 1997 och arbetar med teknik som väsentligt kan förenkla analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning. För mer information, vänligen kontakta Search & Find Technologies AB, utvecklingschefer Joakim Cöster och Göran Mattisson, Tel: 08-728 71 65, 08- 751 84 40. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00210/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar