Ibiza Ecomotive – ny miljöbil från SEAT

• SEAT Ibiza Ecomotive 99 g CO2/km
• SEATs miljöbilspolicy annonserades redan 1999
• 7 miljömål i varje steg av utvecklingen

Ibiza Ecomotive, som premiärvisades på bilmässan i Frankfurt, är resultatet av en optimering av Ibiza 1,4 ECO-TDI; den är mer effektiv, förbrukar mindre och släpper bara ut 99 g CO2 per km.

Förbättringar har gjorts inom tre områden:

• Bilens vikt
• Motor och transmission
• Aerodynamik

Viktreducering och förbättrad aerodynamik går hand i hand. De standardmonterade 15-tums fälgarna och 195/55-däcken har ersatts med mindre som har 24% lägre rullmotstånd. De nya 14-tums fälgarna och 165/70-däcken väger 7,12 kg mindre.

De mindre hjulen har förbättrat Ibizas redan fina aerodynamiska värde från Cd 0,31 till Cd 0,30 och multiplicerar man motståndskoefficienten med frontens yta har den minskat med 5 % till 0,62.

För att nå referensvikten på 1 084 kg har reservhjulet ersatts med en lagningssats.
Dessutom har tillvalslistan minskats utan att kompromissa med några av basfunktionerna, som luftkonditionering, sidokrockkuddar, ESP, elfönsterhissar eller fjärrstyrt centrallås.

Inom området motor och transmission, har alla utväxlingsförhållanden gjorts högre. Den femte växeln är nu 25 % högre och anses ändå inte vara en överväxel då toppfarten nås på denna växel. Ibiza Ecomotive har en toppfart om 177 km/h – två km/h mer än grundversionen.

Motorns styrprogramvara har modifierats för att ge bättre termodynamiska prestanda som matchar bilens nya dynamik. Resultatet är en låg bränsleförbrukning på endast 3,8 liter per 100 km och CO2- utsläpp 99 g/km.

Resultatet av alla dessa ändringar är Ibiza Ecomotive, som ser identisk ut med den vanliga modellen men som tar mer hänsyn till miljön.

Ibiza Ecomotive finns att beställa redan idag, priset är 147.900 kr.


Men målet är inte bara att sälja fler miljövänliga bilar. Även tillverkningsprocessen måste ta hänsyn till miljön och bilarna måste kunna återvinnas efter sin livslängd.

SEAT annonserade sin miljöpolicy redan 1999 - innan EU:s riktlinjer publicerades.

SEAT har sedan gått vidare i sina åtaganden att bevara miljön genom att ständigt förbättra sina bilar. Det gäller också tillverkning, försäljning och efterföljande återvinning och innefattar rationell användning av resurser i strävan att skydda miljön.

SEAT använder de bästa och mest effektiva, miljöteknologierna som finns tillgängliga för att utveckla miljövänliga processer.

SEAT har följande 7 miljömål i varje steg av utvecklingen:

• Använda material som är förenligt med skyddet av miljön
• Välja mer miljövänliga tillverkningsprocesser
• Bilåtervinning
• Minskad förbrukning
• Minskade utsläpp
• Minskade mark- och vattenföroreningar
• Bullerreducering

2003 erhöll SEAT ISO 14001-certifieringen som är inriktad på miljöhänsyn. Spaniens industridepartement har nyligen certifierat SEAT:s förmåga att tillverka bilar som kan återvinnas till 95 %, före den norm som träder i kraft i december 2008.

Några punkter som redan har utförts eller som håller på att utföras:

• Fullständig eliminering av tunga material under 2003
• Övergång från PVC till PP för underredsskydd
• Återvinningshandböcker för designers
• Mindre storlek på pressade delar
• Lägre energiförbrukning av svetsgrupper
• Övergång till vattenbaserade lacker och grundfärger
• Mindre emballage för transport av delar
• Återanvändning av avfall från fabrikens vattenreningsverk. Till dags datum har mer än 300 ton återanvänts.
• Återvinningsstationer i arbetscentrum
• Samkörande kraftanläggningar som producerar cirka 30 % av den energi som förbrukas i fabriken och över 70 % av den ånga och energi som åtgår för uppvärmning av vätskor
• Anläggning för rening av avloppsvatten (brunt vatten och produktionsrelaterat)

Ytterliggare insatser som minskar indirekta föroreningar är transport av pressade delar på tåg istället för på lastbil från fabriken i Zona Franca till Martorell. Det sparar cirka 10 000 resor per år, minskar utsläppen och lättar upp trafikförhållandena runt Barcelona.

SEAT har sedan tidigare alltid jobbat med att minska bilarnas utsläpp, innan nya utsläppsnormer trätt ikraft, genom att introducera partikelfilter i dieselmotorer och genom att lansera nya motorer med mindre cylindervolym, lägre bränsleförbrukning och högre prestanda.

Om oss

SEAT är ett internationellt bilmärke som ingår i Volkswagen Group. SEAT utvecklar och producerar modeller med högt teknikinnehåll som särskiljer sig genom sin uttrycksfulla design. TECHNOLOGY TO ENJOY.

Prenumerera