Ledningsförändringar i SEB

Ledningsförändringar i SEB Fleming Carlborg blir chef för den nya divisionen Nordic Retail and Private Banking. Den nya divisionen är en sammanslagning mellan Personal Banking Sweden och Personal Banking International. Mariana Burenstam Linder blir ställföreträdande chef inom Nordic Retail and Private Banking med särskilt ansvar för Private Banking. Annika Bolin, har utsetts till ny chef för divisionen Corporate and Institutions efter Monica Caneman, som nu lämnar SEB. Liselotte Hjorth, Koncernkreditchef, har utsetts till medlem av verkställande ledningen. Lars Gustafsson har utsetts till stabschef med ansvar för staberna IT, Personal, Information, Marknad, Juridik, Administration, Ekonomisk Analys samt Strategisk Planering. Ann-Charlotte Dahlström, personaldirektör, slutar i banken från årsskiftet. Harry Klagsbrun har, som tidigare meddelats, utsetts till chef för den nybildade divisionen SEB Invest. Verkställande ledningen består efter förändringarna av följande personer: Lars H Thunell, VD och koncernchef, samt följande där samtliga har titeln vice VD; Lars Gustafsson, stabschef, Annika Bolin, chef för Corporate and Institutions, Fleming Carlborg, chef för Nordic Retail and Private Banking, Liselotte Hjorth, Koncernkreditchef, Harry Klagsbrun chef för SEB Invest, Lars Lundquist chef för SEB Germany, Anders Mossberg, chef för SEB Trygg Liv och Anders Rydin, CFO. Posten som VD:s ställföreträdare är roterande på årlig basis och upprätthålls ett år framåt av Lars Gustafsson. Gunilla Wikman, koncerninformationschef, telefon 08-763 81 25, 070-763 81 25 Boo Ehlin, presschef, telefon 08-763 85 77, 070-763 85 77 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00060/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar