Per Anders Fasth ny chef för Investor Relations i SEB

Per Anders Fasth ny chef för Investor Relations i SEB Per Anders Fasth blir ny chef för Group Investor Relations. Per Anders Fasth har arbetat på SEB sedan 1995 då han kom från McKinsey & Company. Han är för närvarande chef för koncernchefens kansli. Per Anders Fasth har bland annat varit ställföreträdande chef för SEB Enskilda Banken med ansvar för privatkunder samt ansvarig för Strategi och Förvärv inom SEB Asset Management. Han har också varit ansvarig för att leda arbetet med den tyska dotterbanken BfG :s (numera SEB AG) omstruktureringsprogram under 2000. Per Anders Fasth tillträder den 1 november. Nuvarande chefen för Investor Relations Lotta Treschow blir Senior Advisor inom IR-funktionen fram till den 1 april nästa år då hon går i pension. SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 188 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 892 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 950. Läs mer om SEB: www.seb.se För ytterligare information, kontakta: Per Anders Fasth, telefon 08-763 95 66 Lotta Treschow, chef IR-funktionen, telefon 08-763 95 59 Gunilla Wikman, koncerninformationschef, telefon 08-763 81 25, 070-763 81 25 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00300/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00300/bit0001.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar