SEB-kontoren hjälper äldre kunder

SEB-kontoren hjälper äldre kunder Ökningstakten av äldre internetbankskunder högre än hos yngre Idag den 16 oktober arrangeras för tredje året Senior Surf - en dag då alla över 55 år är välkomna till SEB:s kontor för att pröva och lära mer om Internet. SeniorSurf har de senaste två åren besökts av totalt 60 000 äldre som sökt sig till SEB:s kontor och bibiliotek landet runt för att få information om Internet och vilka användningsområden det har. Allt fler av SEB:s Internetbankskunder består av äldre personer över 55 år. Totalt har SEB i dag 105 475 kunder, av totalt cirka 650 000, i Internetbanken som är över 55 år. Ökningstakten det senaste året är 50 procent och de två senaste åren är ökningstakten 160 procent av kunder över 55 år. Som jämförelse är ökningstakten för samtliga åldersgrupper cirka 20 procent det senaste året och 120 procent de två senaste åren. -För den som av olika skäl har svårt att ta sig till ett vanligt kontor, är Internet ett bekvämt alternativ - eller komplement till personliga besöken och /eller vår personliga telefonservice dygnet runt, säger Britt-Marie Dyrke, ansvarig för kontakten med äldre Internetbankskunder inom SEB. SeniorSurf arrangeras av föreningen SeniorNet Sweden tillsammans med SEB och pensionärsorganisationerna. SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 188 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 892 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 950. Läs mer om SEB: www.seb.se För ytterligare information, kontakta: Britt-Marie Dyrke, ansvarig för kontakten med äldre Internetbanskunder SEB, telefon 08-692 76 73, 070-739 14 73 Boo Ehlin, presschef SEB, telefon 08-763 85 77, 070-763 85 77 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00280/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar