SEB startar två företagsobligationsfonder

SEB startar två företagsobligationsfonder Som förste aktör på den nordiska marknaden erbjuder SEB Invest nu företagsobligationsfonder som investerar i både USA och EU: SEB Lux Bond Fund - Corporate Bonds - Euro och SEB Lux Bond Fund- Corporate Bonds - SEK. Fonderna investerar i företagsobligationer varav 50 procent i USA och 50 procent i Europa. Investeringarna sker i obligationer utgivna av företag med god kreditvärdighet. Historiskt sett har dessa investeringar givit en hög avkastning med låg risk. För att erbjuda kunderna bästa möjliga förvaltning av de båda obligationsfonderna har SEB Invest ingått ett rådgivningsavtal med Wellington Management Company. Ansvarig förvaltare på SEB Invest är Arne Boberg. - Många kunder har efterfrågat ett investeringsalternativ till den europeiska stats- och bostadsobligationsmarknaden. Det är därför glädjande att vi i takt med att den europeiska företagsobligationsmarknaden utvecklats nu har möjlighet att erbjuda detta alternativ, säger Thomas Kristiansson, chef ränte- och valutaförvaltningen, SEB Invest. Wellington Management är en av Amerikas äldsta och största oberoende kapitalförvaltare. Företaget fokuserar enbart på kapitalförvaltning för institutionella investerare runt om i världen. Per den 30 juni 2001 ansvarade Wellington för över 295 miljarder US dollar i förvaltningstillgångar. SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 188 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 892 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 950. Läs mer om SEB: www.seb.se För ytterligare information, kontakta: Thomas Kristiansson, chef ränte- och valutaförvaltning, SEB Invest, 08-788 62 45, 070-495 00 86 Anna Selberg, informationsansvarig SEB Investment Management & Life, 08-785 11 46, 070-763 81 54 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00010/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00010/bit0003.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar