SEB utökar Internetbanken med nya tjänster

SEB utökar Internetbanken med nya tjänster Nu kan kunder på SEB:s Internetkontor direktteckna kapitalförsäkring och IPS (Individuellt PensionsSparande) på nätet samt få en total översikt av sina försäkringar och sitt pensionssparande. Tillsammans med de övriga tjänsterna gör detta SEB:s Internetkontor till en ledande webbtjänst. I och med dessa nyheter kan våra kunder hantera både sina bankkonton och försäkringar på ett och samma ställe. I försäkringsöversikten finns nu mer detaljerad information för kunder som har fondförsäkring eller traditionell försäkring i SEB Trygg Liv. Det går bland annat att se hela sitt innehav, hur försäkringen fungerar, vilka in- och utbetalningar som gjorts och hur mycket som ska betalas ut. Detta gäller försäkringar som exempelvis tjänstepension, privat pensions- , kapital-, sjuk- och grupplivförsäkring. För kunder som inte har Internetkontoret går motsvarande information att få via bankkontor, kundservice, telefonbank, rådgivare eller sin försäkringsmäklare. De utökade tjänsterna är ett led i att ge SEB:s kunder en helhetsbild av sin finansiella situation, som innefattar både bank- och försäkringssparande. SEB:s Internetbank som startade 1996 har 650 000 kunder i Sverige. Totalt i koncernens verksamheter i Tyskland och Baltikum inklusive Sverige finns 1 miljon internetbankskunder. Över 50 procent av bankens samtliga betalningar görs via nätet och cirka 25 procent av fondaffärerna och 35 procent av aktieaffärerna. För ytterligare information, kontakta: Jan Ramirez, tf chef Internetenheten SEB Trygg Liv, 08-785 18 43, 070- 269 88 24 Anna Selberg, informationschef SEB Trygg Liv, 07-785 11 46, 070-763 81 54 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00280/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar