Seccredo presenterar unikt heltäckande whistleblowingtjänst

Många av Sveriges största företag saknar fortfarande etablerade system för whistleblowing genom vilket anställda kan slå larm om oegentligheter och brottsmisstankar av allvarlig karaktär.

Därför presenterar Seccredo – ett av Nordens ledande konsultföretag inom risk och säkerhetsfrågor - Seccredo Whistleblowing, en whistleblowingtjänst med kapacitet att hantera hela processen i ett ärende från rapportering till utredning. Allt i syfte att stödja företagen i sitt arbete med att förhindra korruption, bedrägeri och andra oegentligheter som inte bara skadar näringslivet utan även samhället som helhet.

-Systemet blir ett verktyg för företagsledningen i det fortlöpande arbetet med att hantera störningar, risker och hot mot verksamheten. Att införa ett organiserat och tryggt system för whistleblowers sänder dessutom ut en tydlig signal om att man tar de anställdas engagemang på allvar, säger Lars-Göran Nilsson, vd på Seccredo.

Tillsammans med ledande experter på IT-säkerhet har en säker tjänst tagits fram som i korthet består av ett krypterat webbverktyg i kombination med noggrant framtagna modeller för utredning och informationsbedömning.

För mer information om Seccredo Whistleblowing:

Mostafa Schurmann, vice vd
Tel: 070-284 00 94

Malin Severin
Seccredo Presstjänst
E-post: malin.severin@seccredo.se

Taggar:

Om oss

Seccredo är ett av Nordens ledande konsultbolag inom underrättelse, risk, säkerhet och kris. Vi hjälper svenska och internationella aktörer att hantera risk i en alltmer komplex värld. Vår styrka är våra medarbetare, vilka har sin professionella bakgrund från olika branscher och sektorer. Vi är övertygade om att framgångsrikt risk-, kris- och säkerhetsarbete kräver en förståelse för de specifika förutsättningar som gäller för varje enskild kund. Vi fokuserar därför på att erbjuda skräddarsydda helhetslösningar, snarare än produktlösningar. Seccredo skyddar individer, tillgångar och varumärken – globalt och lokalt.

Prenumerera