SECO TOOLS FÖRVÄRVAR FÖRETAG MED INRIKTNING MOT FLYGINDUSTRIN

Seco Tools förvärvar 100 procent av aktierna i AOB, en fransk tillverkare av så kallade PCD-verktyg (Poly Crystalline Diamond). 

AOB är beläget vid Mortagne-sur-Sevre, nära Nantes, och är en av de ledande leverantörerna av PCD-verktyg till flyg-, bil- och träbearbetningsindustrin och har särskild kunskap och erfarenhet av bearbetning av kompositmaterial (CFRP). AOB omsätter ungefär 4 MEUR och har cirka 50 anställda. 

”Vi är glada över möjligheten att stärka vår position inom den strategiskt viktiga flygindustrin. Förvärvet förbättrar ytterligare vår högteknologiska förmåga som våra kundrelationer bygger på”, säger Kai Wärn, VD och Koncernchef för Seco Tools. 

Förvärvet beräknas kunna slutföras under juli. 

Fagersta den 15 juli, 2010 

SECO TOOLS AB (publ)  

Informationen är sådan som Seco Tools AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2010 kl. 10.00. 

För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef,

tel 0223-401 10 eller Patrik Johnson, CFO, tel 0223-401 20. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com

Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "About Seco/Investor Relations" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.

Om oss

Seco Tools utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning samt slitdelar av hårdmetall.

Dokument & länkar