Seco Tools utnämner Anders Eller till direktör för affärsutveckling samt förvärvsfrågor

Seco Tools meddelar idag att Anders Eller har utnämnts till direktör och medlem av koncernledningen med ansvar för affärsutveckling samt förvärvsfrågor. Anders arbetar idag som Investment Manager på Nordstjernan. Han börjar på Seco Tools den 7 juni.

Anders Eller kommer att ha två huvudsakliga ansvarsområden. För det första, att driva strategiarbetet inom koncernen och för det andra att ansvara för förvärvsfrågor.

”Anders har en stark bakgrund från olika uppdrag inom affärsutveckling samt en gedigen erfarenhet av förvärvsfrågor och arbetet med att säkerställa att alla synergierna tas till vara fullt ut. Han kommer att ha en nyckelroll i arbetet med att säkerställa att vi arbetar enligt våra strategier”, säger Lars Bergström, VD och koncernchef för Seco Tools.

Seco Tools mål är att växa med minst 7 procent årligen över en konjunkturcykel. Som ett komplement till det utvärderar företaget löpande möjligheten att maximera tillväxten i valda geografier eller marknadsområden genom partnerskap eller förvärv.

Anders Eller är 36 år och har en magisterexamen i företagsekonomi från Handels i Göteborg. Anders arbetar idag som Investment Manager på Nordstjernan. Han har tidigare haft positioner som finanschef för KMT, kategorichef inom inköp vid Carlsbergsbryggerier samt managementkonsult på Booz Allen Hamilton.

Fagersta, 19 april 2011

SECO TOOLS AB (publ)


Informationen är sådan som Seco Tools AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april, klockan 09.00.

För kompletterande uppgifter var vänlig ring Lars Bergström, VD och koncernchef,
tel. 0223-401 10 eller Per-Lennart Berg, Kommunikatör, tel. 0223-403 20. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com

Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "About Seco/Investor Relations" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.

Taggar:

Om oss

Seco Tools utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning samt slitdelar av hårdmetall.

Prenumerera

Dokument & länkar