Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 00
  http://www.sectra.se
 • Emma Järnkrok

  Press Relations and Market Communicator


  +46 (0)13 23 53 18
  +46 (0)70 483 97 40
 • Helena Petterson

  Chief Investor and Press Relations Officer


  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
 • Citat

  Det känns otroligt roligt att få samarbeta med ett så välrenommerat universitetssjukhus som UPHS och vi ser fram emot att tillsammans arbeta för en än bättre patientvård och diagnostik.
  Mikael Anden, vd för Sectra Nordamerika
  Sectras stabila och beprövade system i kombination med den höga systemtillgängligheten, exempelvis i form av integrationer med andra system, har haft betydelse i den här upphandlingen. Det var också viktigt att lösningen är molnbaserad eftersom det gör att systemhanteringen effektiviseras samtidigt som driftssäkerheten ökar.
  Jenny Bäcklund, verksamhetschef på verksamhetsområdet radiologi på Danderyds sjukhus AB
  USA är en av de marknader där vårt största affärsområde Imaging IT Solutions växer och tar marknadsandelar med medicinska IT-system. Den amerikanska verksamheten har de senaste tre åren haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på över 20 procent per år. Jag är nyligen hemkommen från USA där vi återigen fick ta emot den prestigefulla utmärkelsen
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Vår grundsyn är att det är bättre att vara stor i ett mindre antal länder, än liten i många. Vårt mål är att bli den största, eller näst största, leverantören i de länder där vi har dotterbolag. På motsvarande sätt som vi startade verksamhet i Frankrike förra året planerar vi att öppna kontor i ett eller två länder till under det kommande året.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Inom affärsområdet Secure Communications har vi vänt röda siffror till vinst. Med nya säkerhetsgodkännanden på plats från NATO och Nederländerna har affärsområdet börjat leverera den senaste generationen av Sectras Tigerprodukter; produkter som skyddar telefonsamtal och datakommunikation från avlyssning. Affärsområdets tillväxtsatsning på det nya produktområdet kritisk infrastruktur dämpar resultatutvecklingen i närtid, men den kommer att kunna bidra till fortsatt expansion på längre sikt.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Den gemensamma lösningen från Sectra gör att information följer patienten istället för tvärtom. Sectras höga systemtillgänglighet är en annan viktig faktor för oss i valet av leverantör och är en nyckel i arbetet att ge en effektiv sjukvård
  Roel Venema, styrelseledamot, Isala Hospital
  Sectra är en pionjär inom mobila talkrypton med över tjugo års erfarenhet av att utveckla säkra mobila kommunikationssystem. Med det här samarbetet, och det formella produktgodkännandet av NATO, gör vi det möjligt för en stor grupp användare som inte tidigare kunnat använda smartphones av säkerhetsskäl, att utnyttja den senaste tekniken.
  Menno van den Berg, Vice President Mobile på Samsung Electronics Benelux
  Vi ser en växande trend av ökat patientengagemang. Patienter blir alltmer intresserade av att ta del av sina egna journaler, både för att kunna ha en djupare dialog med sin läkare och för att enklare kunna ta med sig sina medicinska bilder när de ska få vård hos en annan vårdgivare. Den utökade funktionaliteten som vi nu lanserar gör det lättare för vårdgivare att möta patienternas efterfrågan, och bidrar därför till att göra vården än mer involverande och patientcentrerad.
  Marie Ekström, vd för Sectra Imaging IT Solutions
  Ny teknik kommer exempelvis att göra det möjligt att med dagens datortomografer kunna se om proteser och ryggimplantat har rört sig, även om det är mindre än en millimeter. Om en patient har begynnande problem kommer vi kunna sätta in åtgärder innan situationen blir svårhanterlig.
  Lars Weidenhielm, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor i ortopedi vid Karolinska Institutet
  Några av de främsta anledningarna till att vi valde Sectra är lösningens mycket höga systemtillgänglighet och resultat från analysföretaget KLAS kundnöjdhetsmätningar. Våra radiologer gillade särskilt lösningens effektivitet och snabbhet när de skickar medicinska bilder över stora geografiska avstånd. Sammantaget kommer det leda till ökad effektivitet i verksamheten och att remitterande läkare kan ge snabbare svar till våra patienter.
  Barry Nielsen, vd på Cascade Medical Imaging och Central Oregon Radiology Associates
  Att få dessa omdömen av användare världen över visar kvaliteten på våra medarbetare och vår mjukvara, oavsett vart i världen eller på vilken del av sjukhuset som våra kunder arbetar. Det visar också hur mycket vi jobbar för att kunna hjälpa våra kunder att nå framgång inom de områden vi väljer att verka på, vare sig det är inom radiologi eller i det större perspektivet, såsom vår helhetslösning och inom cybersäkerhet.
  Torbjörn Kronander, vd på Sectra AB
  Att Sectra får denna utmärkelse för fjärde året i rad visar att vi fortsätter jobba konsekvent och bevisar styrkan hos våra anställda och våra produkter. Vår senaste framgång är definitivt hänförbar till vårt kundfokuserade arbete som även ligger till grund för denna fina utmärkelse.
  Mikael Anden, vd för Sectra i Nordamerika
  Jag ser fram emot att samarbeta med Sectra för att expandera vårt arkiv i en säker miljö. Att molnbaserat kunna lagra både radiologi- och kardiologibilder gör det smidigare för våra vårdgivare att dela bilder med varandra. Det skapar förutsättningar för ett fördjupat samarbete och koordinering kring patienternas vård.
  Linda Womack, vd på John Muir Health
  Att implementera en patologilösning på den här nivån kräver att en stor mängd av olika IT-lösningar på de 50 labben integreras. Sectras grundsyn och erfarenhet från tidigare genomförda implementeringar av standardiserade integrationer är en av våra viktigaste styrkor och det gör mig extra stolt att vara en del av ett projekt som detta.
  Torbjörn Kronander, vd på Sectra AB
  Polen är en stor marknad där sjukvårdsreformer har genomförts för att modernisera sjukhusen. Det gör Polen till en intressant marknad. Opta-Techs erfarenhet och starka marknadsposition gör dem till en viktig partner för oss.
  Torbjörn Kronander, vd på Sectra AB
  Vi vill ge våra radiologer och andra diagnostiker ett effektivt arbetsflöde och har letat efter en snabb IT-lösning som innehåller ett inbyggt rapporteringsverktyg. Sectras lösning gör det möjligt att utföra både granskning och rapportering från en och samma arbetsstation.
  Arno Bücker, chef på radiologiavdelningen på Saarland University Medical Center
  Västerbotten läns landsting är ett bra exempel på den typ av vårdgivare som vi ser är bland de första på marknaden att digitalisera sina patologiavdelningar. Regioner som verkar över stora geografiska avstånd får stort värde av att kunna dela bilder digitalt istället för att behöva skicka fysiska glas. Detta gör investeringen i digital patologi särskilt intressant för den här typen av kunder.
  Torbjörn Kronander, vd Sectra AB
  Vi är stolta över att vara en verksamhet som kombinerar den främsta tekniken med en vårdfilosofi som sätter patienten i centrum. Sectras lösning, med sin bevisat höga systemtillgänglighet och sin aldrig sinande vidareutveckling av produkten, passar väl in hos oss. Dessutom har vi med Sectras lösning möjlighet att smidigt expandera vårt system till andra avdelningar utanför radiologi om vi så önskar i framtiden.
  Marthinus Malan, läkare på Dr’s De Beer and De Jager
  Vårdgivare i Ryssland börjar digitalisera sina patologiavdelningar vilket gör marknaden intressant för oss. BioVitrums tidigare erfarenhet och nätverk inom patologi gör dem till en viktig affärspartner för oss. Genom att BioVitrum nu är en del av vårt nätverk av återförsäljare kan vårdgivare i Ryssland dra nytta av den integrerade diagnostik som våra lösningar möjliggör.
  Marie Ekström Trägårdh, vd för Sectra Imaging IT Solutions
  Med visionen att bidra till ett friskare och tryggare samhälle levererar Sectra stabila lösningar med hög tillgänglighet till några av samhällets viktigaste funktioner. Att våra insatser uppskattas bekräftas både av externa och egna kundnöjdhetsmätningar. Nyligen presenterades en undersökning där beslutsfattare på den nordamerikanska sjukvårdsmarknaden återigen rankade Sectra högre än konkurrenterna. Den höga kundnöjdheten och långsiktiga framtidssatsningar bidrar till att stärka vår position inom Sectras nischområden.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Kvalitet är lönsamt! Vår finansiella utveckling under andra kvartalet var god med fortsatt positiva trender för koncernens omsättning, rörelseresultat och kassaflöde. Detta trots att utfallet har påverkats negativt av valutaeffekter, speciellt i Storbritannien, och att vi belastat kvartalsresultatet med långsiktiga satsningar för framtida tillväxt inom områden som exempelvis digital patologi och IT-säkerhet för kritisk infrastruktur. Satsningarna inom dessa områden ökar i takt med att marknaderna mognar, vilket kommer att ha en dämpande effekt på resultatutvecklingen innevarande verksamhetsår.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Orderingången detta kvartal visar på en tillfredsställande förbättring, men tillväxttakten på årsbasis bör öka ytterligare för att vi ska vara helt nöjda. Vi ser ljus i tunneln för affärsområdet Secure Communications, såväl inom den historiska kryptoaffären som inom det nya området kritisk infrastruktur där vi upplever bra intresse från marknaden.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Sjukvården i Afrika står inför en modernisering. Samarbetet med Tecmed Africa skapar förutsättningar för Sectra att vara en del av den förändringen. Vår erfarenhet från marknader med liknande utvecklingssprång gör att vi har goda möjligheter att hjälpa sjukhusen med de utmaningar som de står inför.
  Torbjörn Kronander, vd Sectra AB
  Sectras tekniska plattform gör det enkelt för vårdgivare som redan har IT-lösningen för hantering av radiologibilder att expandera sin IT-lösning till att även lagra och dela andra typer av medicinska bilder. Att ha medicinska bilder i ett och samma system ökar effektiviteten hos IT-avdelningen samtidigt som samarbetet mellan olika discipliner kan förbättras.
  Marie Ekström Trägårdh, vd för Sectra Imaging IT Solutions
  ProMedica och Sectra har en lång historik av nära samarbete. Att vi nu får tillgång till såväl radiologi- som kardiologibilder i samma system gör att vi kan fortsätta i riktningen att ge våra patienter den bästa vården, samtidigt som kommunikationen mellan de olika disciplinerna förbättras.
  Debi Brobst, applikations- och förvaltningschef på ProMedica
  För oss är Sectra den mest effektiva helhetslösningen för vår bildhantering. Den nya IT-lösningen kommer att möjliggöra för våra radiologer och andra läkare att arbeta i samma system, oavsett var de befinner sig. Det gör att de kan dela både information och arbetsbelastning vilket gör att vi tar ett stort steg framåt i vår ständiga strävan att förbättra patientvården.
  PD Dr Thomas Lehnert, chef för radiologiavdelningen på Gesundheit Nordhessen
  Återigen imponerar Sectra med en väldigt hög Net Promoter Score bland sina PACS-kunder. Ingen annan leverantör tycks skapa så mycket lojalitet. Det faktum att Sectra kan bibehålla höga poäng oavsett kundens IT-strategi är helt unikt.
  Chris Jensen, vice vd på peer60
  Att Sectra IEP nu är implementerat i hela Wales har betydligt förbättrat överföringen av radiologibilder. Det har underlättat arbetet för användare med olika befattningar, även för flera av de som arbetar utanför radiologiavdelningen, att efterfråga och överföra bilder på ett snabbt och säkert sätt.
  Tom Henderson, systemadministratör för PACS på Cardiff and Vale University Health Board
  Att vi nu effektivare kan granska alla typer av mammografibilder i ett och samma system var avgörande för valet av Sectra PACS.
  Caroline Reich M.D., radiolog och vd för Women’s Imaging Associates
  Det här RESTRICTED-godkännandet bekräftar att Sectra/Samsung med vår lösning möter de höga krav på kommunikationssäkerhet som ställs i en omgivning där nya hot mot smartphones dyker upp i en hela tiden ökande takt
  Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications
  I vårt val av radiologilösning var hög driftsäkerhet och användbarhet viktigt, något som Sectra uppfyller. Det var också avgörande att lösningen kan integreras med vårt befintliga VNA för att underlätta gemensamma regionala arbetsprocesser och ett effektivt regionsövergripande samarbete och informationsutbyte. Vår målsättning är att detta kommer att bidra till bättre kvalitet och högre produktivitet i vården genom ökad tillgång till uppdaterad klinisk information.
  Erik M. Hansen, vd på HelseVest IKT
  Samarbetet med Sectra gör att vi nu har en möjlighet att erbjuda en komplett vårdkedja för denna allvarliga sjukdom, från initial riskbedömning till uppföljning och eventuell vidare utredning eller behandling.
  Charlotta Wikström, Chef Unilabs Radiologi Sverige
  Vi redovisar ett stabilt första kvartal och våra nyckeltal för finansiella mål ligger fortsatt över målnivåerna. Orderingången överstiger nettoomsättningen på helårsbasis, men under perioden är den lägre än jämförelsekvartalet. En del av förklaringen till detta är att ordervolymerna varierar mycket mellan olika kvartal till följd av att enskilda fleråriga kundavtal kan vara mycket stora, men utvecklingen är ändå något vi måste ha under observation. Koncernens omsättning, rörelseresultat och kassaflöde utvecklades positivt under perioden trots ogynnsamma valutakursförändringar.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Vi verkar i nischmarknader där det finns ett växande behov av de produkter och lösningar som Sectra erbjuder. Vi har en orderingång väl över nettoomsättningen och ett ökat antal kunder med fleråriga driftsavtal som ger långsiktig stabilitet. Koncernens finansiella ställning är god och vi har flera spännande satsningar som vi hoppas ska kunna bidra till framtida tillväxt.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  I visionens riktning - med nöjda kunder, innovativa erbjudanden och uppfyllda finansiella mål
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB
  Vi har varit kund till Sectra länge och med en historik av 100 procent tillgänglighet till systemet vi använder var det självklart att utvidga vårt samarbete.
  säger Martin Grob, verksamhetschef vid Alrijne Zorggroep
  Det är främst våra koncernfinansierade driftsavtal för medicinska IT-system som bidrar till den positiva utvecklingen av koncernens omsättning, rörelseresultat och kassaflöde. Flera kunder med omfattande avtal tog system i drift under senare delen av 2014/2015 och i början av 2015/2016. Detta hade då en positiv effekt på affärsområdet Imaging IT Solutions utveckling. Hanteringen av driftsavtalen sker i vår finansieringsverksamhet som har vuxit med mer än 60 procent och nu är koncernens näst största verksamhet.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Sectra har ett starkt varumärke, inte bara inom medicinskt IT utan också inom det mest avancerade IT-säkerhetssegmentet. Medan vår affär inom Imaging IT Solutions utvecklats väl så har vi under flera år upplevt att affärsområdet Secure Communications inte nått våra förväntningar. Nu gör vi en nysatsning inom området med lansering av analys- och övervakningstjänster för kunder inom energisektorn, det största delsegmentet inom kritisk infrastruktur. Aktörer inom detta område har stora värden att skydda. Utsätts de för dataintrång kan det leda till förlust av människoliv, allvarliga skador, stora ekonomiska förluster eller äventyra hela länders säkerhet. Att hjälpa kunder inom energisektorn att skydda sina kontrollsystem ligger helt i linje med vår vision att bidra till ett friskare och tryggare samhälle. Satsningen är en viktig del i det pågående arbetet med att återskapa tillväxt under lönsamhet inom affärsområdet Secure Communications.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Jag kan med stor tillfredsställelse konstatera att vi uppfyller koncernens samtliga finansiella mål och detta trots att alla områden inte utvecklas enligt våra förväntningar. Vänligen notera att vi har preciserat definitionen av Sectras tillväxtmål då det tidigare har kunnat tolkas på olika sätt. Tillväxtmålet räknat som rörelseresultat per aktie uppfylls dock enligt båda definitionerna.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Simo har med sin affärsmässiga skärpa, ledaregenskaper och förståelse för branschen goda förutsättningar att driva affärsområdets tillväxtsatsning där vårt fokus bland annat ligger på att bredda affärsområdets erbjudande till nya kundsegment, i första hand kritisk infrastruktur.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Energi- och vattendistribution är områden där vi, med Sectras unika kompetens inom datasäkerhet och hotanalyser, ser en möjlighet att bidra till samhällets stabilitet och trygghet. Vi utvidgar därför erbjudandet inom säker kommunikation med analys- och övervakningstjänster för dessa samhällsviktiga verksamheter. Tjänster som gör att kunderna kan utnyttja den nya teknikens möjligheter utan att utsätta sig för ökade risker.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  För tredje året i rad toppar Sectra vårt segment i branschens viktigaste kundnöjdhetsmätning för IT-system inom sjukvården. Utvärderingen görs av analysföretaget KLAS och vårt system för hantering av medicinska bilder, Sectra PACS, rankas högst såväl i Europa, USA som globalt. Sectra ges höga betyg för hur stabilt och lättanvänt systemet är, våra medarbetare, vår proaktiva service och höga kvalitet på införande samt utbildning. KLAS-rankingen visar att kunderna har stort förtroende för Sectra och vår förmåga att hjälpa dem att leverera effektiv sjukvård av högsta kvalitet.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Vi har en orderingång väl över nettoomsättningen, vilket bådar gott för framtiden då många ordrar är spridda över lång tid, och vi växer inom samtliga områden. Även om vi gör framsteg inom samtliga områden måste jag betona att det är otillfredsställande att vi ännu inte har lyckats vända resultatutvecklingen inom Secure Communications. Vårt pågående arbete med att öka den internationella försäljningen och bredda affärsområdets erbjudande till nya kundsegment belastar periodens resultat och har inte räckt för att helt ersätta den minskande omsättningen till huvudkunden i Sverige. På sikt bedöms satsningarna bidra till att återställa de marginaler och den tillväxt vi eftersträvar.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Att Sectra tar hem både det globala och det amerikanska priset i kundnöjdhet är för mig ett kvitto på att vårt målmedvetna arbete för att utveckla medicinska IT-lösningar som verkligen gör skillnad i våra kunders vardag ger resultat.
  Marie Ekström Trägårdh, vd Sectra Imaging IT Solutions
  Sectra lyssnar verkligen på sina kunder vilket leder till innovation och fortsatt utbildning för att säkerställa att produkten hela tiden underhålls och fortsätter att fungera väl. De senaste åren har andra leverantörer misslyckats med att möte upp branschens behov och att vara innovativa.
  Högre beslutsfattare på sjukhus i Europa
  Sectra genomsyras av en genuin drivkraft att göra våra kunder nöjda och att hjälpa dem leverera effektiv sjukvård av högsta kvalitet. Att för tredje året i rad hamna i topp i den här för branchen stora och viktiga kundnöjdhetsmätningen gör mig otroligt stolt.
  Torbjörn Kronander, vd Sectra AB
  Det bästa med den här produkten är dess tillförlitlighet och den service Sectra tillhandahåller. Produkten har extremt hög tillgänglighet, och när vi väl kontaktar Sectra i supportärenden är de alltid kunniga och snabba på att återkoppla. De löser våra problem.
  Högre beslutsfattare hos kund till Sectra i december 2015
  Att leverera tjänster till sjukvården via Internet är en leveransmodell som vi ser ökar i betydelse och distansgranskning av medicinska bilder är ett område som växer till följd av effektiveringsbehov och, i vissa fall, personalbrist inom sjukvården. RxEye är ett mindre bolag med produkter som kompletterar vårt erbjudande av IT-tjänster som kan effektivisera kommunikation och resursanvändning inom sjukvården.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB
  Genom affären och därmed tillgången till Sectras nätverk av kunder och säljare kan tjänsten fortsätta utvecklas och bidra till att förenkla vardagen för radiologer och patologer.
  Lars Henriksson, Investment manager Industrifonden, en av de tidigare huvudägarna i RxEye
  Vi tar hand om ett stort antal patienter i vår verksamhet vilket ställer krav på säkra, stabila och lättanvända system. Med Sectra kan vi hålla hög kvalitet i våra tjänster och svara upp mot våra kunders förväntningar.
  Jan Hörnström, Affärsområdeschef Unilabs Radiologi
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp