Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20 583 30 LINKÖPING
  +46 (0)13 235 200
  +46 (0)13 212 185
  http://www.sectra.se
 • Helena Petterson

  Chief Press Relations Officer


  Teknikringen 20, SE-58330 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
  http://www.sectra.se
 • Citat

  Sjukvården i Afrika står inför en modernisering. Samarbetet med Tecmed Africa skapar förutsättningar för Sectra att vara en del av den förändringen. Vår erfarenhet från marknader med liknande utvecklingssprång gör att vi har goda möjligheter att hjälpa sjukhusen med de utmaningar som de står inför.
  Torbjörn Kronander, vd Sectra AB
  Sectras tekniska plattform gör det enkelt för vårdgivare som redan har IT-lösningen för hantering av radiologibilder att expandera sin IT-lösning till att även lagra och dela andra typer av medicinska bilder. Att ha medicinska bilder i ett och samma system ökar effektiviteten hos IT-avdelningen samtidigt som samarbetet mellan olika discipliner kan förbättras.
  Marie Ekström Trägårdh, vd för Sectra Imaging IT Solutions
  ProMedica och Sectra har en lång historik av nära samarbete. Att vi nu får tillgång till såväl radiologi- som kardiologibilder i samma system gör att vi kan fortsätta i riktningen att ge våra patienter den bästa vården, samtidigt som kommunikationen mellan de olika disciplinerna förbättras.
  Debi Brobst, applikations- och förvaltningschef på ProMedica
  För oss är Sectra den mest effektiva helhetslösningen för vår bildhantering. Den nya IT-lösningen kommer att möjliggöra för våra radiologer och andra läkare att arbeta i samma system, oavsett var de befinner sig. Det gör att de kan dela både information och arbetsbelastning vilket gör att vi tar ett stort steg framåt i vår ständiga strävan att förbättra patientvården.
  PD Dr Thomas Lehnert, chef för radiologiavdelningen på Gesundheit Nordhessen
  Återigen imponerar Sectra med en väldigt hög Net Promoter Score bland sina PACS-kunder. Ingen annan leverantör tycks skapa så mycket lojalitet. Det faktum att Sectra kan bibehålla höga poäng oavsett kundens IT-strategi är helt unikt.
  Chris Jensen, vice vd på peer60
  Att Sectra IEP nu är implementerat i hela Wales har betydligt förbättrat överföringen av radiologibilder. Det har underlättat arbetet för användare med olika befattningar, även för flera av de som arbetar utanför radiologiavdelningen, att efterfråga och överföra bilder på ett snabbt och säkert sätt.
  Tom Henderson, systemadministratör för PACS på Cardiff and Vale University Health Board
  Att vi nu effektivare kan granska alla typer av mammografibilder i ett och samma system var avgörande för valet av Sectra PACS.
  Caroline Reich M.D., radiolog och vd för Women’s Imaging Associates
  Det här RESTRICTED-godkännandet bekräftar att Sectra/Samsung med vår lösning möter de höga krav på kommunikationssäkerhet som ställs i en omgivning där nya hot mot smartphones dyker upp i en hela tiden ökande takt
  Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications
  I vårt val av radiologilösning var hög driftsäkerhet och användbarhet viktigt, något som Sectra uppfyller. Det var också avgörande att lösningen kan integreras med vårt befintliga VNA för att underlätta gemensamma regionala arbetsprocesser och ett effektivt regionsövergripande samarbete och informationsutbyte. Vår målsättning är att detta kommer att bidra till bättre kvalitet och högre produktivitet i vården genom ökad tillgång till uppdaterad klinisk information.
  Erik M. Hansen, vd på HelseVest IKT
  Samarbetet med Sectra gör att vi nu har en möjlighet att erbjuda en komplett vårdkedja för denna allvarliga sjukdom, från initial riskbedömning till uppföljning och eventuell vidare utredning eller behandling.
  Charlotta Wikström, Chef Unilabs Radiologi Sverige
  Vi redovisar ett stabilt första kvartal och våra nyckeltal för finansiella mål ligger fortsatt över målnivåerna. Orderingången överstiger nettoomsättningen på helårsbasis, men under perioden är den lägre än jämförelsekvartalet. En del av förklaringen till detta är att ordervolymerna varierar mycket mellan olika kvartal till följd av att enskilda fleråriga kundavtal kan vara mycket stora, men utvecklingen är ändå något vi måste ha under observation. Koncernens omsättning, rörelseresultat och kassaflöde utvecklades positivt under perioden trots ogynnsamma valutakursförändringar.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Vi verkar i nischmarknader där det finns ett växande behov av de produkter och lösningar som Sectra erbjuder. Vi har en orderingång väl över nettoomsättningen och ett ökat antal kunder med fleråriga driftsavtal som ger långsiktig stabilitet. Koncernens finansiella ställning är god och vi har flera spännande satsningar som vi hoppas ska kunna bidra till framtida tillväxt.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  I visionens riktning - med nöjda kunder, innovativa erbjudanden och uppfyllda finansiella mål
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB
  Vi har varit kund till Sectra länge och med en historik av 100 procent tillgänglighet till systemet vi använder var det självklart att utvidga vårt samarbete.
  säger Martin Grob, verksamhetschef vid Alrijne Zorggroep
  Det är främst våra koncernfinansierade driftsavtal för medicinska IT-system som bidrar till den positiva utvecklingen av koncernens omsättning, rörelseresultat och kassaflöde. Flera kunder med omfattande avtal tog system i drift under senare delen av 2014/2015 och i början av 2015/2016. Detta hade då en positiv effekt på affärsområdet Imaging IT Solutions utveckling. Hanteringen av driftsavtalen sker i vår finansieringsverksamhet som har vuxit med mer än 60 procent och nu är koncernens näst största verksamhet.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Sectra har ett starkt varumärke, inte bara inom medicinskt IT utan också inom det mest avancerade IT-säkerhetssegmentet. Medan vår affär inom Imaging IT Solutions utvecklats väl så har vi under flera år upplevt att affärsområdet Secure Communications inte nått våra förväntningar. Nu gör vi en nysatsning inom området med lansering av analys- och övervakningstjänster för kunder inom energisektorn, det största delsegmentet inom kritisk infrastruktur. Aktörer inom detta område har stora värden att skydda. Utsätts de för dataintrång kan det leda till förlust av människoliv, allvarliga skador, stora ekonomiska förluster eller äventyra hela länders säkerhet. Att hjälpa kunder inom energisektorn att skydda sina kontrollsystem ligger helt i linje med vår vision att bidra till ett friskare och tryggare samhälle. Satsningen är en viktig del i det pågående arbetet med att återskapa tillväxt under lönsamhet inom affärsområdet Secure Communications.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Jag kan med stor tillfredsställelse konstatera att vi uppfyller koncernens samtliga finansiella mål och detta trots att alla områden inte utvecklas enligt våra förväntningar. Vänligen notera att vi har preciserat definitionen av Sectras tillväxtmål då det tidigare har kunnat tolkas på olika sätt. Tillväxtmålet räknat som rörelseresultat per aktie uppfylls dock enligt båda definitionerna.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Simo har med sin affärsmässiga skärpa, ledaregenskaper och förståelse för branschen goda förutsättningar att driva affärsområdets tillväxtsatsning där vårt fokus bland annat ligger på att bredda affärsområdets erbjudande till nya kundsegment, i första hand kritisk infrastruktur.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Energi- och vattendistribution är områden där vi, med Sectras unika kompetens inom datasäkerhet och hotanalyser, ser en möjlighet att bidra till samhällets stabilitet och trygghet. Vi utvidgar därför erbjudandet inom säker kommunikation med analys- och övervakningstjänster för dessa samhällsviktiga verksamheter. Tjänster som gör att kunderna kan utnyttja den nya teknikens möjligheter utan att utsätta sig för ökade risker.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  För tredje året i rad toppar Sectra vårt segment i branschens viktigaste kundnöjdhetsmätning för IT-system inom sjukvården. Utvärderingen görs av analysföretaget KLAS och vårt system för hantering av medicinska bilder, Sectra PACS, rankas högst såväl i Europa, USA som globalt. Sectra ges höga betyg för hur stabilt och lättanvänt systemet är, våra medarbetare, vår proaktiva service och höga kvalitet på införande samt utbildning. KLAS-rankingen visar att kunderna har stort förtroende för Sectra och vår förmåga att hjälpa dem att leverera effektiv sjukvård av högsta kvalitet.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Vi har en orderingång väl över nettoomsättningen, vilket bådar gott för framtiden då många ordrar är spridda över lång tid, och vi växer inom samtliga områden. Även om vi gör framsteg inom samtliga områden måste jag betona att det är otillfredsställande att vi ännu inte har lyckats vända resultatutvecklingen inom Secure Communications. Vårt pågående arbete med att öka den internationella försäljningen och bredda affärsområdets erbjudande till nya kundsegment belastar periodens resultat och har inte räckt för att helt ersätta den minskande omsättningen till huvudkunden i Sverige. På sikt bedöms satsningarna bidra till att återställa de marginaler och den tillväxt vi eftersträvar.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Att Sectra tar hem både det globala och det amerikanska priset i kundnöjdhet är för mig ett kvitto på att vårt målmedvetna arbete för att utveckla medicinska IT-lösningar som verkligen gör skillnad i våra kunders vardag ger resultat.
  Marie Ekström Trägårdh, vd Sectra Imaging IT Solutions
  Sectra lyssnar verkligen på sina kunder vilket leder till innovation och fortsatt utbildning för att säkerställa att produkten hela tiden underhålls och fortsätter att fungera väl. De senaste åren har andra leverantörer misslyckats med att möte upp branschens behov och att vara innovativa.
  Högre beslutsfattare på sjukhus i Europa
  Sectra genomsyras av en genuin drivkraft att göra våra kunder nöjda och att hjälpa dem leverera effektiv sjukvård av högsta kvalitet. Att för tredje året i rad hamna i topp i den här för branchen stora och viktiga kundnöjdhetsmätningen gör mig otroligt stolt.
  Torbjörn Kronander, vd Sectra AB
  Det bästa med den här produkten är dess tillförlitlighet och den service Sectra tillhandahåller. Produkten har extremt hög tillgänglighet, och när vi väl kontaktar Sectra i supportärenden är de alltid kunniga och snabba på att återkoppla. De löser våra problem.
  Högre beslutsfattare hos kund till Sectra i december 2015
  Att leverera tjänster till sjukvården via Internet är en leveransmodell som vi ser ökar i betydelse och distansgranskning av medicinska bilder är ett område som växer till följd av effektiveringsbehov och, i vissa fall, personalbrist inom sjukvården. RxEye är ett mindre bolag med produkter som kompletterar vårt erbjudande av IT-tjänster som kan effektivisera kommunikation och resursanvändning inom sjukvården.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB
  Genom affären och därmed tillgången till Sectras nätverk av kunder och säljare kan tjänsten fortsätta utvecklas och bidra till att förenkla vardagen för radiologer och patologer.
  Lars Henriksson, Investment manager Industrifonden, en av de tidigare huvudägarna i RxEye
  Vi tar hand om ett stort antal patienter i vår verksamhet vilket ställer krav på säkra, stabila och lättanvända system. Med Sectra kan vi hålla hög kvalitet i våra tjänster och svara upp mot våra kunders förväntningar.
  Jan Hörnström, Affärsområdeschef Unilabs Radiologi
  Med ett nytt sammanslaget radiologiskt bildsystem får vi nya funktioner och smidigare hantering av undersökningar och tillhörande bilder, vilket medför snabbare och noggrannare redovisning av diagnostiska iakttagelser. Speciellt gäller detta för våra cancerpatienter där vi ser ett ökat behov av samarbete och snabbare informationsutbyte.
  Maria Bergkvist, Länschef vid Bild och funktionsmedicin inom division Länssjukvård
  Vi ser en ökad efterfrågan från våra kunder på att köpa IT-lösningar som så kallade molntjänster då detta innebär stora kostnads- och driftsfördelar för både kunder och leverantörer
  Magnus Sjöberg, säljansvarig för Sectras verksamhet i Skandinavien
  Vi har under kvartalet haft en bra tillväxt i omsättningen inom samtliga rörelsesegment, men kostnaderna har också ökat. Det beror främst på att stora pågående installationsprojekt inom Imaging IT Solutions drar resurser och kostnader, koncernfinansierade projekt som ännu inte har börjat resultatavräknas på koncernnivå. Till mindre del ser vi även en effekt av våra satsningar på framtida tillväxt, framförallt digital patologi. Vi bedömer dock att vinstnivån kommer att förbättras igen när de stora installationsprojekten når driftsfas och projekten då bidrar till en stabil utveckling under lång tid framöver.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Inom våra stora affärsområden lyckas vi ofta bättre på marknader där Sectra har egen försäljning än vi gör via partnersamarbeten. Vi kommer därför att framöver göra en viss ökad satsning på egna etableringar på marknader som vi bedömer ha stor potential. En av dessa är marknaden för säkra kommunikationssystem i Finland, där affärsområdet Secure Communications under andra kvartalet förvärvade bolaget EXP Analytics Oy som säljer konsulttjänster inom området informationssäkerhet.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Genom de nära och långa kundrelationerna, vår satsning på hög kundnöjdhet, högkvalitativa och innovativa produkter samt en stark finansiell ställning har vi goda förutsättningar att fortsätta driva utvecklingen av lösningar som kan förbättra människors livskvalitet, minska samhällets vårdkostnader och bidra till ett säkrare samhälle. Det är så vi skapar kundnytta som sedan i sin tur kan leda till långsiktigt god avkastning för våra aktieägare.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Eftersom vi ligger utanför tätorten har vi valt en lösning där vi enkelt kan samarbeta med specialister på andra kliniker världen över. Sectra har dokumenterat bra teknik för att smidigt skicka bilder och de har dessutom utmärkta verktyg för att läsa 3D-mammografibilder. Mitt mål är att alltid investera i toppmodern teknik och då blev Sectra ett logiskt val.
  Andrea Woodroof, VD och grundare av Kentucky Breast Care
  Jag läser alla mina fall digitalt och känner mig väldigt trygg med det. Sectras lösning är snabb, lätt att använda och mycket stabil, en förutsättning då vi granskar stora volymer och snabba svar är avgörande för en bra cancervård.
  Anna Bodén överläkare och patolog vid Universitetssjukhuset i Linköping
  Finland är en intressant marknad där vi ser tillväxtpotential för våra säkerhetslösningar och tjänster. Genom förvärvet av EXP Analytics har vi lokala resurser och kompetens för leverans av säker kommunikation till finska kunder.
  Michael Bertilsson, vd för Sectras affärsområde Secure Communications
  Vårt strategiska samarbete med Samsung kring säker användning av smartphones kombinerar Sectras expertkunnande inom krypteringsteknik med Samsungs mycket höga kompetens inom plattformsintegritet. Därmed kan vi ännu bättre möta våra kunders krav på kommunikationssäkerhet, tillgänglighet och mobilitet i en omgivning där nya hot mot smartphones dyker upp i en hela tiden ökande takt.
  Michael Bertilsson, vd för Sectra Communications AB
  Sectra är en pionjär inom mobila talkrypton med över tjugo års erfarenhet av att utveckla säkra, mobila, kommunikationssystem. Genom nära samarbete mellan utvecklingsteamen som står bakom Samsung KNOX och Sectra Tiger/R gör vi tillsammans teknik tillgänglig för användare som inte tidigare kunnat utnyttja den.
  Björn Hansen, försäljningsdirektör för Telecom på Samsung i Norden
  Första kvartalet föregående år hade Sectra en relativt stor engångspost gällande försäljning av patenträttigheter. Jämför vi utvecklingen exklusive engångsposten ökade koncernens operativa rörelseresultat med 29,8 procent och omsättningen med 14,7 procent. Det är en utveckling som vi är stolta över. Förbättringen under kvartalet beror delvis på att vi de senaste åren har tecknat många långsiktiga kontrakt som nu bidrar något till att utjämna säsongsvariationer i koncernens omsättning.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB
  Båda våra affärsområden Imaging IT Solutions och Secure Communications ökar såväl omsättning som resultat för den senaste 12-månadersperioden. Inom säker kommunikation har vi nått internationella försäljningsframgångar med vårt koncept för ett säkert ekosystem för talad kommunikation, med flera olika telefonmodeller och flera säkerhetsklasser integrerade i samma säkerhetslösning.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB
  Utvecklingen inom Sectras största affärsområde Imaging IT Solutions är inte bara ett resultat av att marknaden växer. Vi ser också att antalet offertförfrågningar ökar till följd av att fler och fler vårdgivare runt om i världen har fått upp ögonen för våra stabila produkter och höga kundnöjdhet. Positivt för kvartalet är att både ny- och tilläggsförsäljning har bidragit till ökad orderingång på flera marknader. Detta gäller bland annat USA, där vi i år ökar tillväxtsatsningarna och börjar märka effekten av de senaste två årens topplaceringar i marknadens viktigaste kundnöjdhetsutvärdering. Under kvartalet fick vi exempelvis en order från den stora amerikanska sjukvårdskedjan Carilion Clinic som är ny kund till Sectra.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB
  - Varje beslut vi tar på Carilion handlar om att förbättra vården för våra patienter, säger Evelyn Garcia, läkare och ordförande för radiologiavdelning på Carilion Clinic. Vi ser fram emot att med hjälp av Sectras lösningar öka vår effektivitet, få förbättrad tillgång till kliniska verktyg och en bättre integration mellan våra olika IT-system. Och det är bara början.
  Evelyn Garcia, läkare och klinikchef på radiologiavdelning på Carilion Clinic
  Räkenskapsåret 2014/2015 har varit ett bra år för Sectra. Det finns flera anledningar till vår positiva utveckling, men en av de mest väsentliga är nöjda kunder. Jag är stolt och tacksam över våra medarbetares arbetsinsatser som bidrar så starkt till att vi kan leverera värde till våra kunder och därmed själva få en god resultatutveckling.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB
  Det är otroligt viktigt att öka medvetenheten om denna sjukdom och vilka möjligheter det finns att minska risken för frakturer om den upptäcks i tid. Jag har under mina många år som verksam ortoped känt en frustration över att operera så många frakturer, orsakade av benskörhet, hos i första hand kvinnor. Kommande generationer som sitter mycket stilla löper ännu högre risk att drabbas. Jag har ofta sett hur mycket lidande och nedsatt livskvalitet som benskörhet kan orsaka och vilka stora kostnader det innebär när insatserna kommer för sent. Med den här metoden, som nu har omfattande klinisk evidens bakom sig, ser jag min chans att äntligen kunna göra en verklig skillnad i samhället.
  Marjut Sohlman Carlström, överläkare och ortoped vid Brunmåla Ortho Human
  Vi delar en förhoppning om att Sverige ska bli ett föregångsland vad gäller en nationell satsning mot benskörhet.
  Maria Bolin, Affärsområdeschef på Sectra
  Sectras framgång bygger på nära relationer med kunder. Vi sätter kunderna främst och involverar dem i vidareutvecklingen av våra produkterbjudanden. Därför är det få saker som gör oss mer glada än årets topplaceringar i kundnöjdhetsutvärderingar, både i USA och globalt. Kundernas förtroende för Sectra avspeglas i orderingången som fortsatte att öka under fjärde kvartalet, bland annat genom ett omfattande avtal med Karolinska Universitetssjukhuset som är kund till Sectra sedan många år. Vi vet att det kunderna uppskattar mest, till och med mer än våra stabila och användarvänliga produkter, är Sectras medarbetare. Jag är stolt över deras arbetsinsatser som bidrar så starkt till att vi kan leverera värde till våra kunder och därmed själva få en god resultatutveckling.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  Vi ser en stark tillväxt på flera av Sectras stora marknader. Så väl i USA, där vi börjar märka effekten av de senaste två årens topplaceringar i KLAS kundutvärderingar, som i Storbritannien och Norge ökade vår omsättning med mer än 20 procent under verksamhetsåret. I Sverige minskar omsättningen till följd av svag marknad för kryptosystem och den goda utvecklingen inom medicinska system räcker inte för att kompensera detta fullt ut. För affärsområdet Secure Communications har kryptosystemen i Sverige än så länge stor påverkan på den övergripande utvecklingen. Dock har området redovisat något bättre resultat de senaste två kvartalen genom ökade intäkter från kunder utanför Sverige.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  Vi fokuserar fortsatt på att växa kontrollerat och bli ledande inom områden och regioner där bolaget redan finns, kompletterat med satsningar på några få, noggrant utvalda, marknader där vi bedömer att det finns god tillväxtpotential för Sectra. I linje med strategin har vi under kvartalet stärkt närvaron i Danmark genom förvärv av vår partner it-mark ApS, som erbjuder nätbaserade tjänster inom medicinsk bildhantering. Vi har även etablerat ett nytt dotterbolag till Secure Communications i Finland, där vi arbetar för att öka försäljningen inom säkerhetsområdet, och startat ett dotterbolag i Frankrike kopplat till satsningar inom Business Innovation.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  Sectras huvudaffär omfattar medicinska IT-system för bildhantering som bidrar till effektivare vård. it-mark har levererat Sectra PACS som en molntjänst och har stor kunskap om de danska sjukvårdskundernas krav. Förvärvet är en betydelsefull förstärkning av vår verksamhet i Danmark.
  Petter Østbye, chef för Sectras säljbolag för medicinsk IT i Skandinavien
  Jag är otroligt glad över att Sectra för andra året i rad toppar branschens viktigaste kundnöjdhetsmätning för IT-system inom sjukvården. Utvärderingen görs av analysföretaget KLAS och vårt system för hantering av medicinska bilder, Sectra PACS, rankades högst både internationellt och i USA. I kundernas kommentarer till sina utvärderingar framgår det att Sectra ges höga betyg dels på grund av våra medarbetare, dels baserat på hur stabilt och lättanvänt vårt system är. Svaren i kundnöjdhetsmätningarna visar att kunderna har ett stort förtroende för Sectra och det gör mig väldigt stolt.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp