Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 00
  http://www.sectra.se
 • Emma Järnkrok

  Press Relations and Market Communicator


  +46 (0)13 23 53 18
  +46 (0)70 483 97 40
 • Helena Petterson

  Chief Investor and Press Relations Officer


  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
 • Citat

  Sectras lösning gör att vi digitalt kan erbjuda en bra miljö som även klarar av tekniskt utmanande områden inom diagnostiken, till exempel cytopatologi. Att granska digitala bilder med lösningen är prestandamässigt väldigt likt mikroskopet, även när man granskar bilder med många fokuslager eller via mobila enheter och vid dålig internetuppkoppling.
  Derek Holzhauser, chefsinformatör på RCPAQAP
  Att införa en lösning för mammografi på nationell skala är ett exceptionellt IT-projekt. Det holländska mammografiprogrammet är ett av de effektivaste i världen och det faktum att de valt Sectra gör mig otroligt stolt.
  Marie Ekström Trägårdh, vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB
  Sectras verksamhetsområden fortsätter att utvecklas och trenden för koncernens finansiella utfall är positiv. Vårt affärsområde Imaging IT Solutions inledde väsentligt bättre än jämförelsekvartalet, men vi kan inte dra några stora slutsatser baserat på utfall för enskilda kvartal. Omsättningen ökade även inom Secure Communications, främst kopplat till utvecklingsuppdrag och produkter för säker kommunikation. Affärsområdets nysatsning inom cybersäkerhet för kritisk infrastruktur har än så länge inte någon substantiell omsättning, men vi har tagit flera strategiska affärer och växer inom energisektorn i Norden.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Orderingången nådde inte riktigt upp till önskade nivåer och vi får fortsatt fokusera på tillväxt. I många av de marknader där Sectra finns har vi så stor marknadsandel att tillväxten är begränsad. Detta gäller dock inte USA, där vi utöver hög kundnöjdhet har en relativt liten marknadsandel. Det senaste året har vi fått förtroende från flera framstående vårdgivare i USA och jag ser fortsatt goda affärsmöjligheter framför oss på den amerikanska marknaden. För att kunna växa långsiktigt behöver vi även öppna nya marknader och kanaler. Vi har under det senaste året etablerat oss i två nya länder, Frankrike och Kanada.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Kundernas behov av de lösningar vi tillhandahåller är fortsatt god och jag ser inga förändringar i de underliggande trenderna på marknaderna. Vi har en stabil grund med stor andel långa kundkontrakt och mer än hälften av omsättningen utgörs av återkommande intäkter.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  TUHS fokus på avancerade medicinska behandlingar, cancervård och medicinsk utbildning går hand i hand med våra kärnvärden. Vi ser fram emot att implementera vår lösning på en så välrenommerad sjukhusgrupp.
  Mikael Anden, vd på Sectra Nordamerika
  Sectras fokus på cancervård och vår innovativa mjukvara för multidisciplinära ronder och undervisning stöttar UC San Diego Healths vårdfilosofi och akademiska behov.
  Mikael Anden, vd för Sectra Nordamerika
  Att interagera med fallen i 3D på Sectras visualiseringsbord gör att våra studenter kan lära sig, och själva utforska, verkliga medicinska fall i en realistisk miljö. Portalen i sig är också ett verktyg för att underlätta i utbildningen eftersom studenter får tillgång till materialet från exempelvis sin egen dator.
  Bernadette S de Bakker, lektor i anatomi och embryologi på AMC
  Jag är mest glad över de positiva omdömen vi fortsätter att få av användare världen över. Företagande handlar trots allt om att göra kunder och användare nöjda, och sedan få betalt för det.
  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB
  Att digitalisera vår patologiavdelning gör att vi kommer kunna möta många av de effektivitets- och samarbetsutmaningar som vi och vården i stort står inför. Ett exempel är att effektivisera arbetet inför och under de multidisciplinära ronderna. Sectras lösning kan hantera våra höga krav på såväl prestanda och kapacitet som systemtillgänglighet.
  Ingela Pirttilä, enhetschef för patologi på Landstinget Västernorrland
  När jag ser tillbaka på räkenskapsåret 2016/2017 är jag mest glad över de positiva omdömen vi fortsätter att få av användare världen över. Företagande handlar trots allt om att göra kunder och användare nöjda, och sedan få betalt för det. Marknadens omdömen om Sectra visar på hög kvalitet i våra leveranser, oavsett var i världen kunderna finns eller med vilka av våra lösningar de arbetar. Den höga kundnöjdheten är ett resultat av vårt målinriktade arbete att förstå kundernas miljö och vår kultur där vår fantastiska personal verkligen bryr sig om och tar ansvar för våra kunder.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Vinsten ökade trots att vi har belastat resultatet med flera långsiktiga satsningar för framtida tillväxt. I takt med att marknaderna mognar kommer förhoppningsvis flera av dessa aktiviteter att bidra signifikant till tillväxten. På kort sikt är dock Sectras tillväxt mest beroende av försäljningen inom vårt största område Imaging IT Solutions och där nådde orderingången inte riktigt upp till önskade nivåer det senaste året. Bland annat beror detta på utvecklingen i Storbritannien med sjunkande pundkurs och en krympande marknad i lokal valuta, samt att vi i några länder nu har så stor marknadsandel inom huvudområdet medicinska IT-system (PACS) för radiologi att vi där har svårt att växa i samma takt som tidigare. Ser vi emellertid till exempelvis USA, där Sectra än så länge har en relativt liten marknadsandel och därför stor potential, så växer orderingången kraftigt. För att skapa utrymme för ytterligare tillväxt inom Imaging IT Solutions satsar vi dessutom på egen etablering i ett par nya länder, Frankrike och Kanada. Vi räknar dock inte med att se någon större effekt av detta förrän om några år, då vi arbetar i en långsam bransch.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Mot bakgrund av den senaste tidens globala cyberattacker är vår företagskultur, där kundens behov alltid har högst prioritet, och vår kombination av nischområden en styrka. Både sjukvård och cybersäkerhet är växande och snabbt föränderliga marknader som öppnar möjligheter för företag som Sectra. Vi är väl positionerade på dessa marknader och vi verkar inom segment där ett starkt varumärke, som Sectras, är en viktig och avgörande faktor. Jag har därför goda förhoppningar gällande våra möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen under kommande år.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Att växa på den kanadensiska marknaden genom att starta ett dotterbolag är en del i vår långsiktiga expansionsplan. Kanada har en liknande struktur inom sjukvården som Europa och passar för fler av Sectras produkter än de vi säljer i USA. Vi har därutöver en väldigt hög kundnöjdhet i Kanada, men har trots det en relativt liten marknadsandel, något som vi tror vi kan förbättra genom utökad lokal närvaro.
  Torbjörn Kronander, vd på Sectra AB
  Jag är stolt över att vårt nära samarbete med våra kunder, i kombination med tydlig krisplan, gjorde att vi effektivt kunde hantera denna tuffa uppgift. Vi har jobbat under hela helgen och dygnet runt för att se till att systemen på rekordtid kunde tas i drift igen. I situationer som denna har vi stor fördel av att vara ett medicinskt IT-företag med rötter inom cybersäkerhet.
  Jane Rendall, vd på Sectra Ltd
  Med Sectra kan vi enkelt expandera lösningen till fler sjukhus och fler medicinska discipliner i takt med att vi fortsätter att växa. Den möjligheten, och att kunna arbeta oberoende av geografisk plats, var särskilt viktiga för oss i valet av leverantör. Vår tidigare erfarenhet av Sectra har visat att lösningen har extremt hög systemtillgänglighet och att deras supportteam finns där för att hjälpa oss när det behövs.
  Dr. J. Marrannes, chef för radiologiavdelningen
  Vårt fokus på cancer och integrerad diagnostik öppnar upp för stora synergieffekter tillsammans med City of Hope, och vi ser väldigt mycket fram emot att arbeta med en så pass välrenommerad forsknings- och cancerorganisation.
  Mikael Anden, vd för Sectra Nordamerika
  Det känns otroligt roligt att få samarbeta med ett så välrenommerat universitetssjukhus som UPHS och vi ser fram emot att tillsammans arbeta för en än bättre patientvård och diagnostik.
  Mikael Anden, vd för Sectra Nordamerika
  Sectras stabila och beprövade system i kombination med den höga systemtillgängligheten, exempelvis i form av integrationer med andra system, har haft betydelse i den här upphandlingen. Det var också viktigt att lösningen är molnbaserad eftersom det gör att systemhanteringen effektiviseras samtidigt som driftssäkerheten ökar.
  Jenny Bäcklund, verksamhetschef på verksamhetsområdet radiologi på Danderyds sjukhus AB
  USA är en av de marknader där vårt största affärsområde Imaging IT Solutions växer och tar marknadsandelar med medicinska IT-system. Den amerikanska verksamheten har de senaste tre åren haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på över 20 procent per år. Jag är nyligen hemkommen från USA där vi återigen fick ta emot den prestigefulla utmärkelsen
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Vår grundsyn är att det är bättre att vara stor i ett mindre antal länder, än liten i många. Vårt mål är att bli den största, eller näst största, leverantören i de länder där vi har dotterbolag. På motsvarande sätt som vi startade verksamhet i Frankrike förra året planerar vi att öppna kontor i ett eller två länder till under det kommande året.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Inom affärsområdet Secure Communications har vi vänt röda siffror till vinst. Med nya säkerhetsgodkännanden på plats från NATO och Nederländerna har affärsområdet börjat leverera den senaste generationen av Sectras Tigerprodukter; produkter som skyddar telefonsamtal och datakommunikation från avlyssning. Affärsområdets tillväxtsatsning på det nya produktområdet kritisk infrastruktur dämpar resultatutvecklingen i närtid, men den kommer att kunna bidra till fortsatt expansion på längre sikt.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Den gemensamma lösningen från Sectra gör att information följer patienten istället för tvärtom. Sectras höga systemtillgänglighet är en annan viktig faktor för oss i valet av leverantör och är en nyckel i arbetet att ge en effektiv sjukvård
  Roel Venema, styrelseledamot, Isala Hospital
  Sectra är en pionjär inom mobila talkrypton med över tjugo års erfarenhet av att utveckla säkra mobila kommunikationssystem. Med det här samarbetet, och det formella produktgodkännandet av NATO, gör vi det möjligt för en stor grupp användare som inte tidigare kunnat använda smartphones av säkerhetsskäl, att utnyttja den senaste tekniken.
  Menno van den Berg, Vice President Mobile på Samsung Electronics Benelux
  Vi ser en växande trend av ökat patientengagemang. Patienter blir alltmer intresserade av att ta del av sina egna journaler, både för att kunna ha en djupare dialog med sin läkare och för att enklare kunna ta med sig sina medicinska bilder när de ska få vård hos en annan vårdgivare. Den utökade funktionaliteten som vi nu lanserar gör det lättare för vårdgivare att möta patienternas efterfrågan, och bidrar därför till att göra vården än mer involverande och patientcentrerad.
  Marie Ekström, vd för Sectra Imaging IT Solutions
  Ny teknik kommer exempelvis att göra det möjligt att med dagens datortomografer kunna se om proteser och ryggimplantat har rört sig, även om det är mindre än en millimeter. Om en patient har begynnande problem kommer vi kunna sätta in åtgärder innan situationen blir svårhanterlig.
  Lars Weidenhielm, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor i ortopedi vid Karolinska Institutet
  Några av de främsta anledningarna till att vi valde Sectra är lösningens mycket höga systemtillgänglighet och resultat från analysföretaget KLAS kundnöjdhetsmätningar. Våra radiologer gillade särskilt lösningens effektivitet och snabbhet när de skickar medicinska bilder över stora geografiska avstånd. Sammantaget kommer det leda till ökad effektivitet i verksamheten och att remitterande läkare kan ge snabbare svar till våra patienter.
  Barry Nielsen, vd på Cascade Medical Imaging och Central Oregon Radiology Associates
  Att få dessa omdömen av användare världen över visar kvaliteten på våra medarbetare och vår mjukvara, oavsett vart i världen eller på vilken del av sjukhuset som våra kunder arbetar. Det visar också hur mycket vi jobbar för att kunna hjälpa våra kunder att nå framgång inom de områden vi väljer att verka på, vare sig det är inom radiologi eller i det större perspektivet, såsom vår helhetslösning och inom cybersäkerhet.
  Torbjörn Kronander, vd på Sectra AB
  Att Sectra får denna utmärkelse för fjärde året i rad visar att vi fortsätter jobba konsekvent och bevisar styrkan hos våra anställda och våra produkter. Vår senaste framgång är definitivt hänförbar till vårt kundfokuserade arbete som även ligger till grund för denna fina utmärkelse.
  Mikael Anden, vd för Sectra i Nordamerika
  Jag ser fram emot att samarbeta med Sectra för att expandera vårt arkiv i en säker miljö. Att molnbaserat kunna lagra både radiologi- och kardiologibilder gör det smidigare för våra vårdgivare att dela bilder med varandra. Det skapar förutsättningar för ett fördjupat samarbete och koordinering kring patienternas vård.
  Linda Womack, vd på John Muir Health
  Att implementera en patologilösning på den här nivån kräver att en stor mängd av olika IT-lösningar på de 50 labben integreras. Sectras grundsyn och erfarenhet från tidigare genomförda implementeringar av standardiserade integrationer är en av våra viktigaste styrkor och det gör mig extra stolt att vara en del av ett projekt som detta.
  Torbjörn Kronander, vd på Sectra AB
  Polen är en stor marknad där sjukvårdsreformer har genomförts för att modernisera sjukhusen. Det gör Polen till en intressant marknad. Opta-Techs erfarenhet och starka marknadsposition gör dem till en viktig partner för oss.
  Torbjörn Kronander, vd på Sectra AB
  Vi vill ge våra radiologer och andra diagnostiker ett effektivt arbetsflöde och har letat efter en snabb IT-lösning som innehåller ett inbyggt rapporteringsverktyg. Sectras lösning gör det möjligt att utföra både granskning och rapportering från en och samma arbetsstation.
  Arno Bücker, chef på radiologiavdelningen på Saarland University Medical Center
  Västerbotten läns landsting är ett bra exempel på den typ av vårdgivare som vi ser är bland de första på marknaden att digitalisera sina patologiavdelningar. Regioner som verkar över stora geografiska avstånd får stort värde av att kunna dela bilder digitalt istället för att behöva skicka fysiska glas. Detta gör investeringen i digital patologi särskilt intressant för den här typen av kunder.
  Torbjörn Kronander, vd Sectra AB
  Vi är stolta över att vara en verksamhet som kombinerar den främsta tekniken med en vårdfilosofi som sätter patienten i centrum. Sectras lösning, med sin bevisat höga systemtillgänglighet och sin aldrig sinande vidareutveckling av produkten, passar väl in hos oss. Dessutom har vi med Sectras lösning möjlighet att smidigt expandera vårt system till andra avdelningar utanför radiologi om vi så önskar i framtiden.
  Marthinus Malan, läkare på Dr’s De Beer and De Jager
  Vårdgivare i Ryssland börjar digitalisera sina patologiavdelningar vilket gör marknaden intressant för oss. BioVitrums tidigare erfarenhet och nätverk inom patologi gör dem till en viktig affärspartner för oss. Genom att BioVitrum nu är en del av vårt nätverk av återförsäljare kan vårdgivare i Ryssland dra nytta av den integrerade diagnostik som våra lösningar möjliggör.
  Marie Ekström Trägårdh, vd för Sectra Imaging IT Solutions
  Med visionen att bidra till ett friskare och tryggare samhälle levererar Sectra stabila lösningar med hög tillgänglighet till några av samhällets viktigaste funktioner. Att våra insatser uppskattas bekräftas både av externa och egna kundnöjdhetsmätningar. Nyligen presenterades en undersökning där beslutsfattare på den nordamerikanska sjukvårdsmarknaden återigen rankade Sectra högre än konkurrenterna. Den höga kundnöjdheten och långsiktiga framtidssatsningar bidrar till att stärka vår position inom Sectras nischområden.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Kvalitet är lönsamt! Vår finansiella utveckling under andra kvartalet var god med fortsatt positiva trender för koncernens omsättning, rörelseresultat och kassaflöde. Detta trots att utfallet har påverkats negativt av valutaeffekter, speciellt i Storbritannien, och att vi belastat kvartalsresultatet med långsiktiga satsningar för framtida tillväxt inom områden som exempelvis digital patologi och IT-säkerhet för kritisk infrastruktur. Satsningarna inom dessa områden ökar i takt med att marknaderna mognar, vilket kommer att ha en dämpande effekt på resultatutvecklingen innevarande verksamhetsår.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Orderingången detta kvartal visar på en tillfredsställande förbättring, men tillväxttakten på årsbasis bör öka ytterligare för att vi ska vara helt nöjda. Vi ser ljus i tunneln för affärsområdet Secure Communications, såväl inom den historiska kryptoaffären som inom det nya området kritisk infrastruktur där vi upplever bra intresse från marknaden.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Sjukvården i Afrika står inför en modernisering. Samarbetet med Tecmed Africa skapar förutsättningar för Sectra att vara en del av den förändringen. Vår erfarenhet från marknader med liknande utvecklingssprång gör att vi har goda möjligheter att hjälpa sjukhusen med de utmaningar som de står inför.
  Torbjörn Kronander, vd Sectra AB
  Sectras tekniska plattform gör det enkelt för vårdgivare som redan har IT-lösningen för hantering av radiologibilder att expandera sin IT-lösning till att även lagra och dela andra typer av medicinska bilder. Att ha medicinska bilder i ett och samma system ökar effektiviteten hos IT-avdelningen samtidigt som samarbetet mellan olika discipliner kan förbättras.
  Marie Ekström Trägårdh, vd för Sectra Imaging IT Solutions
  ProMedica och Sectra har en lång historik av nära samarbete. Att vi nu får tillgång till såväl radiologi- som kardiologibilder i samma system gör att vi kan fortsätta i riktningen att ge våra patienter den bästa vården, samtidigt som kommunikationen mellan de olika disciplinerna förbättras.
  Debi Brobst, applikations- och förvaltningschef på ProMedica
  För oss är Sectra den mest effektiva helhetslösningen för vår bildhantering. Den nya IT-lösningen kommer att möjliggöra för våra radiologer och andra läkare att arbeta i samma system, oavsett var de befinner sig. Det gör att de kan dela både information och arbetsbelastning vilket gör att vi tar ett stort steg framåt i vår ständiga strävan att förbättra patientvården.
  PD Dr Thomas Lehnert, chef för radiologiavdelningen på Gesundheit Nordhessen
  Återigen imponerar Sectra med en väldigt hög Net Promoter Score bland sina PACS-kunder. Ingen annan leverantör tycks skapa så mycket lojalitet. Det faktum att Sectra kan bibehålla höga poäng oavsett kundens IT-strategi är helt unikt.
  Chris Jensen, vice vd på peer60
  Att Sectra IEP nu är implementerat i hela Wales har betydligt förbättrat överföringen av radiologibilder. Det har underlättat arbetet för användare med olika befattningar, även för flera av de som arbetar utanför radiologiavdelningen, att efterfråga och överföra bilder på ett snabbt och säkert sätt.
  Tom Henderson, systemadministratör för PACS på Cardiff and Vale University Health Board
  Att vi nu effektivare kan granska alla typer av mammografibilder i ett och samma system var avgörande för valet av Sectra PACS.
  Caroline Reich M.D., radiolog och vd för Women’s Imaging Associates
  Det här RESTRICTED-godkännandet bekräftar att Sectra/Samsung med vår lösning möter de höga krav på kommunikationssäkerhet som ställs i en omgivning där nya hot mot smartphones dyker upp i en hela tiden ökande takt
  Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications
  I vårt val av radiologilösning var hög driftsäkerhet och användbarhet viktigt, något som Sectra uppfyller. Det var också avgörande att lösningen kan integreras med vårt befintliga VNA för att underlätta gemensamma regionala arbetsprocesser och ett effektivt regionsövergripande samarbete och informationsutbyte. Vår målsättning är att detta kommer att bidra till bättre kvalitet och högre produktivitet i vården genom ökad tillgång till uppdaterad klinisk information.
  Erik M. Hansen, vd på HelseVest IKT
  Samarbetet med Sectra gör att vi nu har en möjlighet att erbjuda en komplett vårdkedja för denna allvarliga sjukdom, från initial riskbedömning till uppföljning och eventuell vidare utredning eller behandling.
  Charlotta Wikström, Chef Unilabs Radiologi Sverige
  Vi redovisar ett stabilt första kvartal och våra nyckeltal för finansiella mål ligger fortsatt över målnivåerna. Orderingången överstiger nettoomsättningen på helårsbasis, men under perioden är den lägre än jämförelsekvartalet. En del av förklaringen till detta är att ordervolymerna varierar mycket mellan olika kvartal till följd av att enskilda fleråriga kundavtal kan vara mycket stora, men utvecklingen är ändå något vi måste ha under observation. Koncernens omsättning, rörelseresultat och kassaflöde utvecklades positivt under perioden trots ogynnsamma valutakursförändringar.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp