Om oss

Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov, genom utveckling och försäljning av produkter och tjänster inom nischerna medicinsk IT och säker kommunikation. Sectra har dotterbolag i 14 länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB (STO: SECT B). Inom medicinsk IT erbjuder Sectra lösningar och tjänster för effektiv och säker hantering av medicinska bilder. Lösningarna används för att lagra och visa bilderna, kommunicera resultat samt underlätta samarbetet inom och mellan sjukhus. Användarna finns exempelvis inom radiologi, mammografi, ortopedi, reumatologi, patologi, dermatologi och kardiologi. Med system för en sammanhållen hantering av alla typer av medicinsk bilder effektiviserar Sectra hela vårdkedjan så att fler patienter kan tas om hand med bibehållen eller högre vårdkvalitet. Sectra erbjuder också lösningar som förbättrar medicinska utbildningar samt effektiviserar diagnos av benskörhet och vården till följderna av artros, några av samhällets mest kostnadskrävande sjukdomar. Över 1700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 70 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Det gör Sectra till ett av världens ledande företag inom IT-system för hantering av röntgenbilder. Inom säker kommunikation erbjuder Sectra produkter och tjänster för effektiv och säker röst- och datakommunikation. De används för att skydda den mest känsliga och konfidentiella information som hanteras av myndigheter och försvarsorganisationer i Europa. Produkterna är godkända av EU, NATO och flera nationella säkerhetsmyndigheter. Sectra ger skydd mot avlyssningsattacker och förbygger informationsläckage, vilket är helt avgörande för samhällets funktion och människors trygghet. Kunder i 17 europeiska länder, inom EU och NATO använder Sectras säkerhetslösningar. Användarna är beslutsfattare och tjänstemän inom myndigheter, försvar och samhällsfunktioner som kommuner, landsting, polis, tull, räddningstjänst och kustbevakning.