60 kvinnor per dag undersöks nu med världsunikt digitalt mammografisystem från Sectra

Helsingborgs kvinnor får kraftigt sänkt stråldos från mammografi 60 kvinnor per dag undersöks nu med världsunikt digitalt mammografisystem från Sectra Sectras digitala mammografisystem, Sectra MicroDose Mammography, har nu passerat 1.500 undersökta kvinnor inom Helsingborgs Lasaretts screeningprogram för mammografi. Detta uppnåddes på rekordtiden två månader i klinisk drift. Idag undersöks mer än 60 kvinnor med systemet varje dag. Helsingborgs Lasarett är först i världen att använda Sectras unika mammografisystem. Produkten bygger på en helt ny teknik som ger en avsevärd minskning av stråldosen, cirka en femtedel, jämfört med filmbaserad mammografi. - Det skulle inte förvåna mig om enheten för bröstsjukdomar vid Helsingborgs Lasarett har satt nytt världsrekord i antalet dagliga undersökningar som utförs med ett enskilt digitalt mammografisystem, säger Torbjörn Kronander, VD på Sectra Imtec. Det är verkligen imponerande när man hör det stora antalet undersökningar som utförs per dag vid Helsingborgs Lasarett. - Tack vare Sectras system sänker vi stråldosen vid våra mammografiundersökningar vilket är en stor fördel för de kvinnor vi undersöker, säger Dr Boel Heddson, verksamhetschef vid Helsingborgs mammografiavdelning. Dessutom får vår personal en bättre ergonomi på samma gång som vi har möjlighet att ta emot fler kvinnor, fakta som talar för en lyckad investering. Det digitala systemet är helt filmfritt, all granskning sker på bildskärmar. Den tidigare tunga hanteringen med filmkassetter samt de miljöfarliga kemikalierna mm är borta. Läkare och röntgenpersonal kan därigenom utföra sitt arbete på ett mer kostnadseffektivt och säkert sätt, utan att göra avkall på bildkvalité. - Vi får mängder av förfrågningar från sjukhus världen över som vill komma på besök för att få se vårt nya digitala mammografisystem i drift, tillägger Dr. Boel Heddson. Sectra MicroDose Mammography Sectra MicroDose Mammography är ett digitalt mammografisystem som består av ett unikt mammografistativ och ett system, Sectra PACS, för hantering av digitala röntgenbilder. I mammografistativet ingår en digital detektor som baseras på en helt ny teknik som räknar varje individuell röntgenfoton. Nära 95 procent av röntgenstrålarna som passerar genom bröstet detekteras och utnyttjas för diagnos, vilket möjliggör en kraftigt lägre stråldos med samma höga bildkvalitet som med film. Den nya digitala detektortekniken och mammografistativet är framtaget och utvecklat av Mamea Imaging AB, delägt av Sectra. Uppfinningen av detektorn har sin grund i forskning inom partikelfysik vid CERN i Genève och har vidareutvecklats av en forskargrupp vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm ledd av Docent Mats Danielsson. Systemet är skyddat av ett stort antal patent och patentansökningar. Efter de framgångsrika resultaten i klinisk drift på Helsingborgs Lasarett har Sectra MicroDose Mammography även sålts till centralsjukhuset i Krefeld, Tyskland. Dessutom har Brystsenteret i Tönsberg, Norge beställt Sectra PACS speciellt anpassat för bröstdiagnostik. Om enheten för bröstsjukdomar vid Helsingborgs Lasarett Enheten för bröstsjukdomar vid Helsingborgs Lasarett är ett av de första sjukhusen i världen att använda digitala system vid mammografiscreening. Varje år undersöks cirka 14.000 kvinnor vid enheten. Med kvinnors hälsa i fokus siktar enheten för bröstsjukdomar på att kunna erbjuda bättre service genom multidisciplinärt professionellt omhändertagande med snabb diagnos och kort tid till behandling. Om Sectra Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 420 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 21 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla film-fria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern. Besök www.sectra.se/medical för mer information. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705-23 52 27, to-kro@sectra.se Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectras huvudkontor ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är 280. Omsättningen uppgick helåret 2002/03 till 503 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista och finns fr o m den 1 juli 2003 på Attract 40. Digital mammografi I takt med att människor lever längre ökar förekomsten av åldersrelaterade sjukdomar. Exempel på en sådan sjukdom är bröstcancer, den vanligaste typen av cancer i världen. Vid bröstcancer är en tidig diagnos kritisk för att öka möjligheterna för en framgångsrik behandling. Fördelar med digital mammografi Med hjälp av digital teknik är all information, såsom bilder och patientdata, snabbt tillgänglig vid en arbetsstation. Mammografiläkaren kan granska bilderna och ställa sin diagnos med hjälp av digital bildhantering. Detta leder i sin tur till att patienten kan få ett snabbare svar och en eventuell behandling kan på börjas tidigare. En ytterligare fördel med digitala system är att alla bilder lagras digitalt, vilket innebär att både nya och gamla bilder finns omedelbart tillgängliga. All tung och stereotyp kassett- och filmhantering försvinner. Digital mammografi medför också andra fördelar, bland annat att färre kvinnor behöver återkallas för att ta kompletterande bilder. Vid digital mammografi kontrolleras kvaliteten på bilderna omedelbart efter exponeringen till skillnad från traditionell filmhantering där patienten ofta lämnat sjukhuset innan bilderna framkallats. Detta minskar både administrativt merarbete och besvär för patienten. Med digital mammografi kan bilderna dessutom skickas elektroniskt och granskas där mammografiläkare finns. Något som torde ge möjligheter till stora besparingar i t.ex. glesbygdslänen. Idag finns det landsting som inte kan erbjuda sina kvinnor mammografi i den omfattning som är medicinskt önskvärt på grund av brist på läkare. Om mammografiscreening Mammografiundersökningar är den näst vanligaste av världens röntgenundersökningar. I nästan alla länder i västvärlden har kvinnor möjlighet att delta i någon form av mammografiprogram. Det finns uppskattningsvis cirka 30.000 filmbaserade system installerade i världen och många länder utökar sina mammografiprogram. I Sverige undersöks varje år mer än en halv miljon kvinnor med mammografi. Svenska studier av mammografiscreening har visat att dödligheten kan sänkas med 25-30 procent tack vare att bröstcancer upptäcks i ett tidigt stadium. Samtidigt är det viktigt att söka nya tekniska lösningar som möjliggör sänkt stråldos och ökad bildkvalitet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar