Diakonhjemmets sjukhus beställer digital röntgen från Sectra

Ny order från norskt sjukhus: Diakonhjemmets sjukhus beställer digital röntgen från Sectra Diakonhjemmets sjukhus i Oslo har tecknat kontrakt för köp av ett system för digital radiologi med IT och medicinteknikföretaget Sectra. Beställningen omfattar Sectras system för digital granskning och arkivering av röntgenbilder, PACS. Ordervärdet uppgår till ca 6 Mkr. - Vi investerar i PACS för att effektivisera vår verksamhet genom att utnyttja alla de möjligheter som moderna IT-system tillhandahåller, säger Finn Lilleås, avdelningsöverläkare på Diakonhjemmets sjukhus. Med detta kommer patientflödet genom avdelningen att effektiviseras och tillgängligheten till data inom och mellan avdelningar att blir mycket bättre. Vi valde Sectras system eftersom det är en beprövad lösning som vi har sett fungerar mycket väl. Systemet beräknas att tas i drift under hösten 2001. - Vi ser beställningen från Diakonhjemmet som ett tecken på fortsatt förtroende för oss på den norska marknaden, säger Steinar Hellum försäljning- och Marknadschef i Sectra Norge AS. Det är glädjande att få leverera till ett sjukhus med en så positiv inställning till sin verksamhet. Många norska sjukhus är nu på väg att övergå till digital röntgen och beställningen från Diakonhjemmet utgör en viktig referens för oss. Sectra är ett av världens ledande företag inom IT-system för digital röntgen och företagets medicinska system finns installerade över hela världen. Med hjälp av Sectras system arbetar många sjukhus idag helt utan röntgenfilm. Sectra har störst andel installationer i Sverige, som är det land som kommit längst i övergången till digital röntgen, och i USA (via partners). Sectras system återfinns också i bl a Tyskland, Norge, Finland, England, Italien, Spanien och Holland. [REMOVED GRAPHICS] För ytterligare information kontakta: Helena Johansson, Informationsansvarig Sectra AB, 013-23 52 04, helena.johansson@sectra.se Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 013-23 52 27, to-kro@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem. I Norge bedrivs verksamheten av det helägda dotterbolaget Sectra Norge AS. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sex länder och antalet medarbetare är 195. Omsättningen uppgick helåret 00/01 till 292 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00090/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00090/bit0002.pdf

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar