Fem amerikanska sjukhus köper Sectras IT-system för stråldosövervakning

Sjukhuskedjan Hartford HealthCare (HHC) baserad i Connecticut, USA,  har investerat i Sectras lösning för stråldosövervakning, Sectra DoseTrack. Lösningen möjliggör stora tids- och kvalitetsvinster för sjukvården och minskar risken för att patienter utsätts för onödigt höga stråldoser i samband med röntgenundersökningar. 

Sjukhusen Backus Hospital, Hartford Hospital, The Hospital of Central Connecticut, MidState Medical Center och Windham Hospital samlar in och analyserar dosdata från olika röntgenapparater med hjälp av Sectra DoseTrack för att undvika att patienter utsätts för överdriven strålning.  Med Sectras lösning har läkarna möjlighet att följa upp och rapportera röntgenstrålning för varje enskild patient och den automatiserade övervakningen kan även upptäcka om en enskild röntgenapparat avger för mycket strålning.

– Sectra DoseTrack var det optimala valet för Hartford HealthCare. Sectras lösning rapporterar stråldoser på inom och mellan sjukhus. Det ger oss möjlighet att jämföra bästa praxis mellan våra olika sjukhus och ytterligare säkerställa att vi levererar säker och högkvalitativ vård till våra patienter, säger Gary Dee, röntgenchef vid HHC.

En svensk vårdgivare som använder Sectras system för stråldosövervakning är Region Skåne, där man började samla in och analysera stråldosstatistik redan 2008. Produkten som användes då förvärvades av Sectra 2012 och har sedan dess vidareutvecklats och säljs nu till kunder både i Sverige och internationellt. I USA utsågs Sectras lösning för stråldosövervakning till “Best New Radiology Software of  2013” av Auntminnie, ett av röntgenväldens viktigaste Internetforum.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 23 52 27
Marie Ekström, Vice VD Sectra AB och VD Sectra Imaging IT Solutions AB, 0708 23 56 10
Pressrum: http://www.sectra.com/medical/press
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Om Sectra

Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2013/2014 till 853 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.com

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra IT-system och produkter för röntgenkliniker och andra bildintensiva avdelningar, mammografi- , ortoped- och reaumatologkliniker. Över 1 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera