Forskningscentrum etableras i Linköping med stöd av universitetet, landstinget och Sectra

Forskningscentrum etableras i Linköping med stöd av universitetet, landstinget och Sectra Ett nytt forskningscentrum - Center For Medical Image Science and Visualisation (CMIV) - etableras nu i Linköping. I ett samarbete mellan Linköpings universitet, ett av världens ledande universitet inom digital bildvetenskap, Landstinget i Östergötland och IT- och medicinteknikföretaget Sectra, kommer det nya centrat ytterligare stärka Linköpigs ledande ställning inom digital medicinsk bildvetenskap. Det nya centret blir en del av universitetet och kommer att vara nära knutet till Nationellt Superdatorcentrum vid Linköpings universitet såväl som till röntgenavdelningen vid Universitetssjukhuset i Linköping. Digitaliseringen av röntgenkliniker har hittills mest handlat om att öka effektiviteten genom att ersätta film med digitala bilder. Den nya teknikens potential har därför inte nyttjats fullt ut. CMIV kommer bland annat att titta närmare på hur nya metoder kan utvecklas med hjälp av informationsteknologi och toppmodern digital bildhantering. Forskningen kommer att fokusera på hur digitalisering av radiologi ytterligare kan underlätta arbetet för kliniker och radiologer med avseende på att hantera och styra det överväldigande flödet av data som produceras av digitala röntgenutrustningar. - Medicinska bildhanteringssystem (PACS) är bara början på vad som kan åstadkommas med digitala bilder på röntgenavdelningar och sjukhus, säger Torbjörn Kronander, VD för Sectra Imtec AB. CMIV kommer betyda mycket för Sectra, både när det gäller att knyta nya kvalificerade forskare till regionen, och avseende direkta samarbeten i avancerad och framtidsorienterad forskning. En revolution inom bildbaserad diagnostik kommer äga rum inom de närmaste 10 åren och det nya centret kommer att placera Linköping, både universitetet och företag, på vägen mot denna lovande framtid. CMIV kommer att ledas av doktor Anders Persson, som är Skandinaviens ledande expert inom medicinsk visualisering. Han kommer att verka i nära samarbete med Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, Hans Knutsson, professor i medicinsk informatik specialiserad på bildvetenskap och Örjan Smedby, professor i diagnostisk radiologi, alla vid Linköpings Universitet. - För att klara det ökande trycket på sjukvården och stå rustad inför framtiden krävs att man drar nytta av den snabba utvecklingen av bildgenererande tekniker, säger Anders Persson, föreståndare för CMIV. Utvecklingen berör stora patientgrupper och möjliggör nya screening- och behandlingsmetoder för vanliga sjukdomar. CMIV är en unik möjlighet att knyta samman den spetskompetens som finns i Linköping på områden som medicinska tillämpningar, datainsamling, bildanalys och -behandling , visualisering/simulering med mera och förverkliga ett "Center of Excellence" inom detta viktiga område. - Vi på Sectra ser betydande fördelar i att vara lokaliserade i en stad där universitet och landsting vågar satsa på nya idéer för en förbättrad framtida sjukvård, avslutar Torbjörn Kronander. Sectra är ett av världens ledande företag inom IT-system för digital röntgen och företagets medicinska system finns installerade över hela världen. Med hjälp av Sectras system arbetar många sjukhus idag helt utan röntgenfilm. Sectra har störst andel installationer i Sverige, som är det land som kommit längst i övergången till digital röntgen, och i USA (via partners). Sectras system återfinns också i bl a Tyskland, Norge, Finland, England, Italien, Spanien och Holland. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705-23 52 27, to-kro@sectra.se Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Anders Persson, föreståndare CMIV, 0705-83 39 42 Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sex länder och antalet medarbetare är 195. Omsättningen uppgick helåret 00/01 till 292 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00070/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00070/bit0001.pdf

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar