Försvarsmakten effektiviserar fredsbevarande insatsstyrkors kommunikation

Sectra har fått i uppdrag av FMV, Försvarets Materielverk, att vidareutveckla Tiger XS som används av svenska försvaret för krypterad telefoni. Den lösning som tas fram i samarbete med FMV ger fredsbevarande insatsstyrkor möjlighet att kommunicera säkert direkt mellan högkvarter och trupper i fält. Ordervärdet uppgår till 13 MSEK.

Sveriges försvarsinriktning med internationella fredsbevarande styrkor ställer krav på flexibilitet och förmåga att överföra information mellan användare med olika typer av kommunikationsutrustning. Svenskledda insatsstyrkor, exempelvis Nordic Battlegroup, använder Tiger XS för säker IP-telefoni i ledningsbefattningar och Sectras krypto för fältradio av militära trupper. Det uppdrag som Sectra fått av svenska försvaret avser integration mellan dessa olika kryptosystem.

 

– Det är viktigt för oss att förenkla vardagen för användare av våra kryptoprodukter. Den lösning vi nu tar fram ger personal både i fält och i ledningsbefattningar möjlighet att kommunicera säkert med varandra och bidrar till effektivare kommunikation för insatsstyrkorna, säger Michael Bertilsson, VD på Sectra Communications.

 

Sectra Tiger för krypterad telefoni

Tiger XS är ett personligt talkrypto som skyddar telefonsamtal från avlyssning över tele-, GSM-, ISDN- och IP-nät samt via satellitsystem. Tiger är certifierad av EU, NATO och flera nationella säkerhetsmyndigheter vilket gör den till den säkraste produkten på marknaden för krypterad telefoni.

 

Sectra krypto för säker fältradio

Sectras talkrypto för fältradio skyddar radiokommunikation mellan fordon och trupper ute i fält från avlyssning. Fältradio används av trupper för radiokommunikation och är antingen bärbara eller installerade i fordon och containrar för ledning.

För ytterligare information kontakta:

Michael Bertilsson, VD Sectra Communications AB, tel 0708-23 52 25

Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Om Sectras avlyssningssäkra kommunikationssystem

Sectra utvecklar och säljer produkter för avlyssningssäker tal- och datakommunikation. Kunderna är myndigheter och försvar i Europa med höga krav på kommunikationssäkerhet. Sectra har en stark kärnkompetens inom kryptering och är ett av de ledande företagen i världen när det gäller design och utveckling av säkra kommunikationssystem. Sectra Tiger används av kunder i mer än hälften av EU:s medlemsländer.

 

Sectras verksamhet

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2008/2009 till 863 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 16 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar