Framtidens avancerade röntgensystem finns redan nu på Gotland

Framtidens avancerade röntgensystem finns redan nu på Gotland Sectras driftsätter nu en utbyggnad och uppgradering av det digitala bildhanteringssystemet, dvs den filmfria röntgenavdelningen, på Visby Lasarett. Driftsättningen är den första etappen av ett fyraårigt avtal gällande digital radiologi, PACS. Totalt ordervärde är ca 11 Mkr. "Att vi satsade rätt när vi 1994/95 lämnade röntgenfilmen till förmån för datorteknik råder det ingen tvekan om. Trots reduktion av personalstyrkan och utökning av verksamheten i form av nya diagnosmetoder såsom datortomografi och magnet resonans tomografi har vi inga väntetider, säger Mats-Ola Rödén, tidigare projektledare och planeringschef på Visby lasarett. Genom den nu driftsatta utbyggnaden fortsätter vi den inslagna vägen genom att ytterligare öka servicen och effektiviteten." "I och med denna uppgradering går vi över till Windows NT klienter och bygger ut arkivkapaciteten samt ökar servicen till våra avnämare, säger Dr Staffan Jennerholm, chefsöverläkare på Visby röntgenavdelning. Fler kvalificerade arbetsstationer för bildgranskning ställs ut på de avdelningar där man har stort behov av tillgång till röntgenbilder. Övriga remitterande enheter får tillgång till röntgenbilder via en intranet-brygga som ansluts till systemet. Sammantaget leder detta till en effektivare och bättre vård av patienten." Sectra har genomfört liknande projekt vid ett flertal svenska och utländska sjukhus. Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, samtliga sjukhus i Örebro län, Riverside Medical Centre strax utanför Los Angeles (f ö ett av USAs största filmfria sjukhus) är några exempel på sjukhus inom vårdteknikens framkant som med hjälp av Sectra´s system idag arbetar helt utan röntgenfilm. För ytterligare information kontakta: Sectra AB, Jan-Olof Brüer VD, 013-23 52 09, job@sectra.se eller Sectra Imtec AB, Torbjörn Kronander VD, 013-23 52 27, tk@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectra´s verksamhet Sectra AB är ett IT-företag som vuxit fram ur forskningen vid Linköpings Tekniska Högskola. Bolaget har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska IT- och telekomprodukter. Idag omfattar verksamheten produkter inom de expansiva områdena medicinska bildhanteringssystem, avlyssningssäkra kommunikationssystem och digitala radiosystem. Sectra arbetar tillsammans med kunderna i respektive marknad för att utveckla kommersiellt starka produkter med hög teknisk kvalitet och stor användarvänlighet. Sectra är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista sedan den 3 mars 1999. Sectra´s medicinska bildverksamhet bedrivs i Sectra Imtec AB som är ett helägt dotterbolag till Sectra. Kunderna finns över hela världen och Sectra Imtec har idag dotterbolag i Norge, Finland, Tyskland och USA. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00100/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00100/bit0002.doc

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 16 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar