Holländskt sjukhus beställer Sectras IT-lösning för granskning av medicinska bilder

Linköping – 3 mars, 2017 – Det holländska sjukhuset Isala Hospital skriver tioårigt avtal med Sectra (STO: SECT B) gällande IT-lösning för granskning av medicinska bilder. Isala Hospital består av två sjukhus och Sectras lösning ger läkarna tillgång till medicinska bilder oavsett på vilket av sjukhusen de aktuella och tidigare bilderna är tagna. Den gemensamma lösningen gör det möjligt att effektivare dela resurser mellan de två sjukhusen.

Isala Hospitals två sjukhus ligger i de holländska städerna Zwolle och Meppel, och Sectras lösning kommer att ersätta de två befintliga systemen. Bilder från cirka 400 000 undersökningar kommer årligen att granskas med hjälp av lösningen.

– Den gemensamma lösningen från Sectra gör att information följer patienten istället för tvärtom.  Sectras höga systemtillgänglighet är en annan viktig faktor för oss i valet av leverantör och är en nyckel i arbetet att ge en effektiv sjukvård, säger Roel Venema, styrelseledamot, Isala Hospital.

Sectras helhetslösning för hantering av medicinska bilder
Lösningen som Isala Hospitals har beställt är en del av Sectras helhetslösning för hantering av medicinska bilder. Helhetslösningen är modulär och har stöd för de mest bildintensiva avdelningarna; radiologi, patologi, kardiologi och ortopedi. Eftersom komponenterna är byggda på samma tekniska plattform kan kunder på ett enkelt sätt expandera sin lösning från en enskild avdelning till att bli ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Detta utan stora investeringar eller utbyte av redan befintliga komponenter.

Träffa Sectra på ECR 2017
Sectras helhetslösning för hantering av medicinska bilder kommer att visas på branschmässan ECR i Wien, 2-5 mars. Läs mer om Sectra på ECR och boka ett möte på www.sectra.se/ecr.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Marie Ekström Trägårdh, Vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, 0708 - 23 56 10

Om Sectra
Världen behöver effektivare hälsovård och ökad säkerhet i samhällets kommunikations- och IT-system. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 14 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2015/2016 till 1,073 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ Stockholm.  För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra system för hantering och kommunikation av alla typer av medicinska bilder – i första hand inom röntgen, mammografi, patologi, ortopedi och andra bildintensiva avdelningar. Sectra har ett strategiskt fokus på att göra cancervården effektivare. Över 1 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder och patientinformation. Bolaget har en marknadsledande position i Sverige, Norge, Nederländerna och Portugal. Sectra växer i USA och har en framstående position i Storbritannien. Sectra har levererat några av de största installationerna av medicinska IT-system i världen och förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Den gemensamma lösningen från Sectra gör att information följer patienten istället för tvärtom. Sectras höga systemtillgänglighet är en annan viktig faktor för oss i valet av leverantör och är en nyckel i arbetet att ge en effektiv sjukvård
Roel Venema, styrelseledamot, Isala Hospital