Inbjudan till presentation av Sectras bokslutskommuniké den 30 maj

Linköping – 19 maj, 2017 – Medicinteknik och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) publicerar sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2016/2017 på tisdagen den 30 maj 2017. Med anledning av detta bjuder Sectra in analytiker, investerare och press till en presentation av den finansiella rapporten. 

Publicering bokslutskommuniké:  kl. 08:00 den 30 maj 2017

Tid för presentation:  kl. 12:00 den 30 maj 2017

Plats:  Operaterrassen, Stockholm

Anmäl deltagande:  www.financialhearings.com/event/6797                     

Presentationen hålls på engelska och kan följas via webben på: www.sectra.se/irwebcast. Där kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Torbjörn Kronander, Sectras koncernchef och vd, samt Mats Franzén, Sectras cfo, presenterar bokslutskommunikén och besvarar efterföljande frågor. Även Marie Ekström Trädgård, vd Imaging IT Solutions och vice vd Sectra AB, närvarar för att besvara efterföljande frågor.

Sectras kalender för kommande finansiell rapportering

  • 12 september 2017 kl 08:00:  Tremånadersrapport
  • 13 september 2017 kl 15:30, i Linköping:  Årsstämma 2017
  • 8 december 2017 kl 08:00:  Sexmånadersrapport
  • 6 mars 2018 kl 08:00:  Niomånadersrapport
  • 29 maj 2018 kl 08:00:  Bokslutskommuniké 2017/2018

För mer information om Sectras finansiella event och rapporter: http://www.sectra.com/investor/calendar/

Prenumerera på information

För att prenumerera på finansiella rapporter, inbjudningar och information från Sectra via e-post, vänligen fyll i kontaktuppgifter på: www.sectra.com/prenumerera  

För ytterligare information

Helena Pettersson, Chief Investor Relations Officer Sectra AB, telefon 013-23 52 04, e-post info.investor@sectra.se

Om Sectra AB
Världen behöver effektivare hälsovård och ökad säkerhet i samhällets kommunikations- och IT-system. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården samt myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 14 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2015/2016 till 1073 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 16 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera