Kommunikationssäkerhet inte bara en fråga för militära myndigheter. Sectra säkrar EU:s kommunikation i Aceh-provinsen

Räddningsverket har beställt ett parti Tiger-telefoner av Sectra för att skydda tal- och datakommunikation mot avlyssning. Telefonerna ska användas under ett EU-uppdrag i den konfliktdrabbade Aceh-provinsen, Indonesien.

I närmare 30 år har Aceh-provinsen plågats av våld och konflikter. I samband med Tsunamin i december 2004 enades dock Indonesiska regeringen och GAM-gerillan (Rörelsen för ett Fritt Aceh) om att ett fredsavtal skulle slutas mellan parterna. Fredsuppgörelsen tecknades i Helsingfors den 15 augusti i år och gäller från och med den 15 september. EU har anlitats som neutral kontrollant för att övervaka att bägge parter följer fredsavtalet. Räddningsverket sköter telekommunikationen på plats Ända sedan Sverige blev EU-medlem 1995 har Räddningsverket deltagit i EU:s internationella samarbete för fredsbevarande insatser. Under EU:s insats i Ache-provinsen har Sverige fått i uppdrag att säkra kommunikationen mellan operationens högkvarter, lokalkontoren, de mobila enheterna samt EU:s högkvarter i Bryssel. - EU:s högsta beslutande organ, EU-rådet, säger att ett uppdrag av detta slag kräver godkänt talkrypto enligt EU-standard för kommunikationen mellan de lokala kontoren inom Aceh-provinsen och högkvarteret i Bryssel, berättar Arne Jonsson, samordnare vid informationssäkerhets- och analysenheten, Krisberedskapsmyndigheten. Sectra har en avlyssningsäker telefon som används av flera svenska myndigheter, vilket bidrog till att Sectra valdes som leverantör till detta uppdrag, fortsätter han. Sectras avlyssningssäkra Tiger-telefoner används av försvars- och myndighetskunder i flera europeiska länder och inom NATO. - Sectra är ett företag som tillhandahåller utrustning för säker mobil kommunikation som uppfyller de säkerhetsnivåer som krävs av militära och civila myndigheter inom EU, säger Jan Donnér, avdelningschef vid militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Nya krav på kommunikationsutrustning stärker marknaden för Sectras produkter Det ökade samarbetet mellan försvar och myndigheter inom EU ställer nya krav på kommunikationsutrustning. Vid internationella hjälpinsatser och krishantering blir den typ av säker skyddad kommunikation som traditionellt sett varit ett militärt behov viktig även för civila myndigheter, som till exempel Räddningsverket. - Räddningsverkets beställning av Tigertelefoner är ett utmärkt exempel på hur det utökade samarbetet mellan myndigheter och försvar inom EU bidrar till att stärka marknaden för våra säkerhetsprodukter, säger Tommy Waszkiewicz, VD på Sectra Communications AB.

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar