Ledande svenskt medicinskt universitet investerar i Sectras visualiseringsbord för interaktiv medicinsk utbildning

Karolinska Institutet (KI) introducerar Sectras interaktiva visualiseringsbord i sin anatomiundervisning. Genom att interagera med 3D-bilder av verkliga patientfall får studenter en ökad förståelse för kroppens anatomi och funktioner, variationen mellan individer samt bättre kunskap om mer ovanliga sjukdomsfall redan under utbildningen. KI har valt att koppla sitt bord till Sectras utbildningsportal, ett unikt koncept för att dela patientfall och kunskap med andra lärosäten som använder Sectras bord runtom i världen.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står KI för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sectras bord kommer att användas i samtliga utbildningsprogram med anatomiundervisning, det vill säga läkar-, tandläkar-, psykolog-, fysioterapi-, biomedicinar-, tandhygienist, logoped-, optiker- och barnmorskeprogrammen. Totalt omfattar undervisningen cirka 1600 studenter per år.

Med Sectras interaktiva visualiseringsbord får studenterna tillgång till en mängd verkliga patientfall vilket bland annat innebär att de kan studera anatomiska variationer och sjukdomsförlopp hos många olika individer. Ännu en fördel med bordet är att studenterna kan upprepa virtuella obduktioner och dissektioner om och om igen.

Sectras interaktiva bord för medicinsk utbildning används för utbildning av vårdpersonal och veterinärer i mer än 20 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och i Sydostasien.

Om Sectras produkter för medicinsk utbildning

Sectra säljer produkter och tjänster som gör det möjligt att interagera med tredimensionella bilder av människokroppen i olika bild­visningssystem, till exempel visualiseringsbord, surfplattor, projektorer och 3D-printers.

Sectras visualiseringsbord är en stor pekskärm med ett bildvisningsprogram. 3D-bilderna tas med moderna datortomografi- eller magnetresonanskameror. Studenterna kan enkelt zooma in, rotera eller skära i den visualiserade kroppen utan att använda skalpell eller förstöra kroppen. Detta betyder att samma bilder kan användas om och om igen, samt att studenterna exempelvis kan studera olika sjukdomars inverkan på anatomi på ett sätt som inte tidigare varit möjligt i undervisningen. Genom att koppla bordet till Sectras unika utbildningsportal kan lärare och studenter få tillgång till virtuella bilder av verkliga patientfall från andra universitet och lärosäten som använder Sectras bord, detta utöver de  förinstallerade undervisningsbilder som följer med bordet.

Visualiseringsbordet är utvecklat i samarbete mellan Linköpings Universitet, Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Visualiseringscenter C, och The Interactive Institute.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Simo Pykälistö, Vice VD Sectra AB och Chief Financial Officer, tel 0703 - 51 53 03

Om Sectra

Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2013/2014 till 853 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.com

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra IT-system och produkter för röntgenkliniker och andra bildintensiva avdelningar, mammografi- , ortoped- och reaumatologkliniker. Över 1 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Media

Media