Sectra delägare i nystartat teleradiologibolag för granskning av röntgenbilder

Sectra delägare i nystartat teleradiologibolag för granskning av röntgenbilder IT och medicinteknikföretaget Sectra har i samarbete med Orebro Innovation Center AB (OIC) och en grupp svenska radiologer bildat ett teleradiologiföretag, PaxLink AB, med säte i Örebro. PaxLink AB har som affärsidé att ta emot och granska röntgenbilder från andra sjukhus där man har svårt att hinna med granskning på grund av brist på radiologer. Röntgenbilder och patientdata överförs digitalt och det behöver sålunda inte ta längre tid att invänta svar från PaxLink än från den egna kliniken. Granskningen av bilderna utförs av välmeriterade specialistläkare från bland annat Regionsjukhuset i Örebro. - Genom PaxLink kan vi erbjuda våra PACS-kunder en kompletterande tjänst, säger Torbjörn Kronander, VD för Sectra Imtec AB. Det är våra nuvarande och nya kunder i Sverige och Norge som vi nu kan erbjuda hjälp med granskning av röntgenbilder som en del i vårt totala PACS- och RIS- erbjudande. - Detta är i sig inte Sectras primära verksamhet och vi är bara delägare i det nya företaget. Men med det kombinerade erbjudandet av dessa tjänster och Sectras medicinska IT-system, som vid ett flertal tillfällen fått högsta rankning i internationella utvärderingar, kan vi öka användarnas nytta av sin relation med Sectra ytterligare. Tjänsterna kommer att vara mycket lätta att utnyttja, genom att IT-system och tjänst är helt integrerade, och på så vis skapar vi en mycket effektiv service för våra kunder, avslutar Torbjörn Kronander. PaxLink kommer både ta emot enstaka undersökningar från sjukhus med tillfällig personalbrist och arbeta med långsiktiga kontrakt där all produktion, eller en del därav, från ett visst sjukhus skickas till PaxLink för granskning. Dataöverföringen kommer att ske med högsta möjliga datasäkerhet och patientintegritet. Sectra har stor kompetens inom datasäkerhet och levererar IT säkerhet till både det svenska och det norska försvaret. I framtiden räknar Sectra med att också tillhandahålla liknande tjänster i andra länder i samarbete mellan lokala radiologgrupper och Sectras lokala försäljningspartners. Detta nystartade företag vänder sig dock endast till den Skandinaviska marknaden. Sectra är ett av världens ledande företag inom IT-system för digital röntgen och företagets medicinska system finns installerade över hela världen. Med hjälp av Sectras system arbetar många sjukhus idag helt utan röntgenfilm. Sectra har störst andel installationer i Sverige, som är det land som kommit längst i övergången till digital röntgen, och i USA (via partners). Sectras system återfinns också i bl a Tyskland, Norge, Finland, England, Italien, Spanien och Holland. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705-23 52 27, to-kro@sectra.se Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Frank Christiansen, VD PaxLink AB, 019-602 10 06 Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sex länder och antalet medarbetare är 195. Omsättningen uppgick helåret 00/01 till 292 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00420/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar