Sectra får viktig referenskund inom kritisk infrastruktur

Linköping – 21 februari, 2018 – Ett stort bolag inom kritisk infrastruktur beställer cybersäkerhetsföretaget Sectras (STO: SECT B) övervakningstjänst för kritiska processystem. Avtalet löper över fem år och omfattar övervakning av bolagets system på flera platser i Sverige. Med Sectras tjänst upptäcks om nätverkstrafiken i de övervakade systemen avviker från den normala. Avvikelser kan bero på cyberangrepp, tekniska fel eller handhavandefel och genom att upptäcka dessa omedelbart kan de åtgärdas innan de får allvarliga konsekvenser. 

Sectras tjänst används i dag främst av aktörer inom elenergibranschen. Med det nya avtalet breddas användningen till ett nytt segment inom energisektorn.

– Medvetenheten om cyberrelaterade hot ökar och Sectra bidrar till att förebygga de konsekvenser ett driftsavbrott inom kritisk infrastruktur kan medföra, säger Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications.

Sectras erbjudande till aktörer inom kritisk infrastruktur omfattar även säkerhetsanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser samt nätverksanalyser. Med dessa tjänster bedöms aktörens förmåga att upptäcka och förebygga såväl fysiska som cyberrelaterade hot mot kritiska system.

För ytterligare information kontakta
Simo Pykälistö, vd Sectra Communications AB och vice vd Sectra AB,
tel: +46 (0)703 51 53 03
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, tel: +46 (0)13-23 52 27


Om Sectra
Sectra utvecklar och levererar effektiva lösningar för säker informationsöverföring till myndigheter, försvar och samhällsfunktioner i Europa. Lösningarna möjliggör att organisationen och den enskilda användaren kan upprätthålla en kontinuerlig säker kommunikation. Sectras lösningar är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO och banar väg för säker kommunikation som bidrar till en trygg och stabil värld.

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården samt myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 16 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Medvetenheten om cyberrelaterade hot ökar ocSectra bidrar till att förebygga de konsekvenser ett driftsavbrott inom kritisk infrastruktur kan medföra.
Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications