Sectra fullföljer förvärvet av Radisoft AB

Sectra fullföljer förvärvet av Radisoft AB Styrelsen i Sectra AB beslutade vid sammanträde den 25 november 1999 att fullfölja köpet av Radisoft AB. Köpet genomförs genom en riktad emission till Radisofts nuvarande ägare Rolf Eriksson i enlighet med det Letter of Intent som tecknades den 7 oktober, då teckningskursen sattes till 57,10 kr. Styrelsen beslutade med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 29 juni 1999 att bolagets aktiekapital skall ökas med 1.050.787,50 kr genom nyemission av 420.315 B-aktier á nominellt 2,50 kr för användning vid förvärv. De nya aktierna skall utan företrädesrätt för aktieägarna tecknas av Rolf Eriksson mot vederlag i form av apportegendom utgörande samtliga aktier i Radisoft AB, 556483-9479. Radisoft AB med huvudkontor i Örebro utvecklar och levererar administrativa system för radiologi. Omsättningen under verksamhetåret 1998-99 var 19 MSEK och antalet anställda uppgick i medeltal till 16 personer. "Radisoft kommer att komplettera Sectra Imtecs verksamhet inom radiologi- området", säger Torbjörn Kronander vice VD Sectra AB. För ytterligare information kontakta: För ytterligare information kontakta: Sectra AB, Jan-Olof Brüer koncernchef och VD, 013-23 52 09, job@sectra.se alt Sectra Imtec AB, Torbjörn Kronander VD, 013-23 52 27, tk@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och för- säljning av högteknologiska IT- och telekomprodukter. Idag omfattar verksam- heten produkter inom medicinska bildhanteringssystem, avlyssningssäkra kommunikationssystem och digitala radiosystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings Universitet. Verksamhet bedrivs i fem länder och antalet medarbetare är 140. Omsättningen uppgår till 183 Mkr. Sedan i mars 1999 är Sectra noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar