Sectra och Samsungs samarbete för säker smartphone resulterar i RESTRICTED-godkännande

Linköping, 1 november, 2016 - Sectra (STO: SECT B) och Samsung har ett strategiskt samarbete för att förse myndigheter med avlyssningssäkra smartphones. Resultatet, Sectra Tiger®/R, har nu godkänts av den holländska säkerhetsmyndigheten för hantering av information på den höga nivån RESTRICTED.

Sectra Tiger/R är en lösning för smartphones som skyddar både kommunikationen via samtal eller sms och data samt appar i telefonen. Hårdvarubaserade kryptering säkerställer att kommunikation mellan olika enheter inte kan avlyssnas. Avancerad teknik för telefonintegritet, med Samsung Knox i grunden, skyddar själva telefonen, och minskar till exempel dess känslighet för skadliga attacker, felaktiga tillämpningar och manipulation. Sectra Tiger/R möjliggör också separering mellan personlig och arbetsrelaterad data på en och samma smartphone.

– Det här RESTRICTED-godkännandet bekräftar att Sectra/Samsung med vår lösning möter de höga krav på kommunikationssäkerhet som ställs i en omgivning där nya hot mot smartphones dyker upp i en hela tiden ökande takt, säger Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications.

Sectra Tiger/R ingår i en infrastruktur med helt interoperabla kommunikationslösningar för såväl RESTRICTED som SECRET-klassad information. Det ger flexibilitet för organisationer med användare som har olika säkerhetsbehov och skapar en säker kommunikationslösing som är kostnadseffektiv att underhålla.

– Sectra är en pionjär inom mobila talkrypton med över tjugo års erfarenhet av att utveckla säkra, mobila, kommunikationssystem, säger Menno van den Berg, Vice President Mobile på Samsung Electronics Benelux. Med det här samarbetet, som nu fått ett formellt produktgodkännande av den holländska nationella säkerhetsmyndigheten, gör vi det möjligt för en stor grupp användare som inte tidigare kunnat utnyttja smartphones av säkerhetsskäl, att utnyttja den senaste tekniken.

Sectra Tiger/R kommer att visas på den stora IT-säkerhetsmässan infosecurity.nl i Utrecht, Nederländerna, 2-3 november.

Se en video om hur myndigheter kan skydda sin kommunikation med Sectra Tiger/R: communications.sectra.com/security-solutions/tigers-r

Om säkerhetsnivåer

Fyra säkerhetsnivåer – TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL och RESTRICTED – definierar hantering av känslig information och den potentiella skada det skulle göra om den skulle komma till annan parts kännedom. För att få kommunicera information som är klassad till dessa säkerhetsnivåer krävs att kommunikationsutrustningen är granskad och godkänd av en opartisk säkerhetsmyndighet.

För ytterligare information kontakta:
Simo Pykälistö, vd Sectra Communications och vice vd Sectra AB, tel 0703 - 51 53 03
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, tel 0705 - 23 52 27

Om Sectra

Sectra utvecklar och levererar effektiva lösningar för säker informationsöverföring till myndigheter, försvar och samhällsfunktioner i Europa. Lösningarna möjliggör att organisationen och den enskilda användaren kan upprätthålla en kontinuerlig säker kommunikation. Sectras lösningar är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO och banar väg för säker kommunikation som bidrar till en trygg och stabil värld.

Världen behöver effektivare hälsovård och ökad säkerhet i samhällets kommunikations- och IT-system. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården samt myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 14 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2015/2016 till 1073 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information besök www.sectra.se

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 16 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Det här RESTRICTED-godkännandet bekräftar att Sectra/Samsung med vår lösning möter de höga krav på kommunikationssäkerhet som ställs i en omgivning där nya hot mot smartphones dyker upp i en hela tiden ökande takt
Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications