Sectra tecknar flerårigt service-avtal med USAs största vårdleverantör

New York City Health and Hospitals Corporation (HHC), USAs enskilt största offentliga vårdleverantör, har tecknat ett femårigt serviceavtal med Sectra.

Avtalet innebär att Sectra kommer att tillhandahålla system för hantering av digitala röntgenbilder (PACS) och direkt service och support till fem av HHCs akutsjukhus på Manhattan i New York. Tillsammans utför dessa sjukhus cirka 700 000 röntgenundersökningar årligen.

- New York City Health and Hospitals Corporation är den största och och en av de mest produktiva vårdleverantörerna i landet, säger John Goble, VD för Sectra i Nordamerika. Att vi nu har ett nära samarbete med HHC ser vi som ett kvitto på vår satsning på framtidssäkra produkter och ett mycket kompetent serviceteam.

I kombination med en fortsatt utbyggnad av försäljningsorganisationen fortsätter Sectra att erbjuda direkt service och support till alla kunder som tidigare köpt Sectra-produkter via partners.

New York City Health and Hospitals Corporation
New York City Health and Hospitals Corporation (HHC), som är USAs största kommunalt ägda hälso- och sjukvårdsorganisation, är ett allmännyttigt företag med en omsättning på 4.5 miljarder USD. HHC betjänar 1.3 miljoner New Yorkbor och nästan 400 000 oförsäkrade personer och tillhandahåller medicinsk och psykiatrisk vård samt missbrukarvård. I organisationen ingår elva akutsjukhus, fyra kvalificerade vårdhem, sex stora vårdcentraler och över 80 lokala kliniker.

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar