Sectras bästa halvårssiffror

Sectras bästa halvårssiffror Sectra förbättrade resultatet under verksamhetsårets första sex månader med 61% till 15,9 Mkr (9,9) jämfört med motsvarande period förra året. Omsättningen ökade med 35% till 144,2 Mkr (106,6). Orderingången var 171,5 Mkr (195,1). Omsättningen under den senaste tremånadersperioden ökade med 62 % till 93,9 Mkr (58,1). Resultatet förbättrades under kvartalet med 151 % till 13,8 Mkr (5,5). - Det kraftigt förbättrade resultatet och den ökade omsättningen är en direkt följd av den försäljningsökning som vi har upplevt under de senaste två åren, säger Sectras vd Jan-Olof Brüer. Sectra har en stark teknikplattform. De produkter och systemlösningar som Sectra utvecklar riktar sig mot marknadsnischer med hög tillväxtpotential såväl på hemmamarknaden som internationellt. Styrelsens bedömning är att Sectra kommer att fortsätta expandera med god lönsamhet. Sectras nya digitala mammografisystem MicroDose Mammography har under kvartalet börjat testas i klinisk miljö på St Görans sjukhus i Stockholm. Ett samarbete om motsvarande tester i USA har inletts med professor Etta Pisano på University of North Carolina School of Medicine, Chapel Hill, North Carolina. De första mammografisystemen beräknas kunna tas i bruk under nästa år. Antalet medarbetare har fortsatt att öka under andra kvartalet med 23 personer, och uppgår nu till 218. För ytterligare information kontakta: Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunika-tionssystem och trådlösa informationssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sex länder och antalet medarbetare är 218. Omsättningen uppgick helåret 00/01 till 292 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00090/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00090/bit0001.pdf

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar