Sectras delårsrapport för första kvartalet 2008/2009: Nettoomsättningen fortsätter att öka

IT och medicinteknikföretaget Sectras nettoomsättning för första kvartalet ökade med 16,1 procent till 174,0 Mkr (149,9). Vinsten efter finansnetto ökade 77,1 procent till 6,2 Mkr (3,5), vilket motsvarar en vinstmarginal på 3,6 procent (2,3). Koncernens orderingång uppgick till 175,2 Mkr (206,4).

Både medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem har ökat nettoomsättningen jämfört med motsvarande period föregående år.

 

– Vår omställning att övergå till att huvudsakligen sälja medicinska IT-system i egen regi är framgångsrik och direktförsäljningen fortsätter att öka, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB.

 

Utbyggnad av sälj- och supportorganisationen på viktiga marknader för medicinska system och ökad produktionskapacitet för mammografisystemet Sectra MicroDose Mammography är bolagets två största och mest kostnadskrävande satsningar.

 

– Vi är inne i en expansionsfas och har gjort kraftiga förstärkningar på personalsidan under kvartalet. Kostnaderna för utbyggnaden av vår internationella organisation och vår investering i ökad produktionskapacitet inom mammografi kommer att påverka vinstmarginalen tills distributionskanalerna för mammografi är helt utbyggda, säger Jan-Olof Brüer.

 

Tillväxten på marknaderna för Sectras produkter är god och styrelsens bedömning är att Sectra långsiktigt kommer att fortsätta expandera med god lönsamhet.

 

För ytterligare information kontakta:

Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

 

Presentation av delårsrapporten

Sectras koncernchef presenterar rapporten för analytiker och media på Operaterrassen i Stockholm idag den 9 september kl 12.00.

 

Det finns möjlighet att ta del av presentationen Live via Internet. Länk kommer att finnas på www.sectra.se cirka 5 minuter före presentationens början.

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 9 september kl 08:30 (CET).

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom expansiva nischer. Verksamheten omfattar produkter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i elva länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2007/2008 till 743 Mkr. Sectra är noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar