Sectras nya digitala mammografisystem sålt till sjukhus i Tyskland: I Krefeld, Tyskland, erbjuds kvinnorna lägsta stråld

Sectras nya digitala mammografisystem sålt till sjukhus i Tyskland I Krefeld, Tyskland, erbjuds kvinnorna lägsta stråldosen i världen IT- och medicinteknikföretaget Sectra har erhållit den första exportordern på företagets nya digitala mammografisystem, Sectra MicroDose Mammography®, från Klinikum Krefeld i Tyskland. Med Sectras mammografisystem kan stråldosen sänkas med en faktor fem jämfört med traditionella, filmbaserade undersökningar. - Kvinnorna i Krefeld får nu möjlighet att dra fördel av den lägsta stråldosen i världen vid mammografiundersökningar, säger Torbjörn Kronander, VD för Sectra Imtec AB. Efter Helsingborgs Lasarett kommer Krefeld att vara först ut att använda vårt nya unika mammografisystem, Sectra MicroDose Mammography. - Med Sectras system är vår målsättning att undvika att utsätta kvinnor för högre stråldos än nödvändigt samtidigt som vi behåller, eller i vissa fall till och med kan öka, den mycket höga bildkvalitet som krävs vid mammografiundersökningar, säger Professor Fiedler, chef för radiologiavdelningen vid Klinikum Krefeld. Med Sectra MicroDose Mammography är bilderna tillgängliga bara några sekunder efter exponering vilket gör att patienten kan få svar direkt i samband med undersökningen. Läkaren kan granska bilderna och ställa sin diagnos med hjälp av digital bildhantering. En ytterligare fördel är att alla bilder lagras digitalt så både nya och gamla bilder finns omedelbart tillgängliga. - Med hjälp av Sectras mammografisystem kan vi sänka stråldosen och effektivisera undersökningarna vilket är till stor fördel både för våra patienter som slipper vänta på undersökningssvaret och för vår röntgenpersonal som får en bättre arbetsmiljö och kan hjälpa fler patienter, fortsätter Professor Fiedler. - Klinikum Krefeld är ett mycket kompetent sjukhus och känt som en föregångare inom teknikutvecklingen. De kommer med sitt val av lågdosröntgen att bana väg för framtidens mammografiundersökningar genom att tjäna som referens till andra sjukhus, säger Andreas Keizers, VD för Sectra GmbH. Sectras unika mammografisystem, Sectra MicroDose Mammography baseras på en helt ny detektorteknik som räknar varje individuell röntgenfoton. Nära 95% av röntgenstrålarna som passerar genom bröstet detekteras och utnyttjas för diagnos, vilket innebär en betydligt lägre ståldos för att få samma höga bildkvalitet jämfört med film. Mammografistativet är framtaget och utvecklat av Mamea Imaging AB, delägt av Sectra. Om Klinikum Krefeld Klinikum Krefeld är centralsjukhus i Krefeld och universitetet i Düsseldorf bedriver där sin akademiska undervisning. Med totalt 19 kliniker, 29 avdelningar och mer än 1 100 vårdplatser tillhandahåller Klinikum Krefeld sjukvård inom alla medicinska specialiteter till de cirka 500 000 invånarna i regionen Linker Niederrhein. I denna region har Klinikum Krefeld också uppdraget att tillhandahålla ett vårdprogram mot bröstcancer. Besök www.klinikum-krefeld.de för mer information. Om Sectra Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 420 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 20 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta stora länderna i Europa och Fjärran Östern. Besök www.sectra.se/medical för mer information. [REMOVED För ytterligare information kontakta: GRAPHICS] Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705-23 52 27, to-kro@sectra.se Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectras huvudkontor ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är 280. Omsättningen uppgick helåret 2002/03 till 503 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista och finns fr o m den 1 juli 2003 på Attract 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00150/wkr0002.pdf

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar