Svenska exportprodukter säkras: Saab beställer flygande krypto från Sectra

Saab Aerosystems och Saab Bofors Dynamics har beställt krypto till JAS 39 Gripen och Robot 15 från Sectra. Kryptot ska säkerställa att känslig information skyddas vid olika typer av prov både inom och utanför Sveriges gränser. Ordervärdet är drygt 10 MSEK.

Kryptot är anpassat för exportkunder och uppfyller de allra högsta säkerhetskraven. Under våren 2007 levererade Sectra ett liknande krypto till FMV (Försvarets Materielverk) vilket idag används i svenska försvarets exemplar av JAS 39 Gripen.

– Samarbetet med Saab innebär att vi breddar vår kundbas och stärker vår position som leverantör av kraftfulla krypton, säger Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef på Sectra.

Saabs verksamhet
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För mer information om Saab besök http://www.saabgroup.com

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Dokument & länkar