Securitas utbildar landets räddningstjänstpersonal

Under 2018 införde MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) en kostnadsfri utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, även benämnda deltidsbrandmän, kallad Grib. I veckan startade utbildningen i Rosersberg som är en av de tio orter där utbildningen kommer att hållas. Securitas Sverige AB håller i utbildningen på två av orterna; Rosersberg och Borås.

Utbildningen är valfri och syftar till att de studerande ska få goda kunskaper i att hantera olika typer av olyckor där kommunens räddningstjänst svarar för räddningsinsatser som bränder, trafikolyckor, akut omhändertagande av skadade och olyckor med farliga ämnen.

Grib
Den nya utbildningen benämns Grib - grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap – och ersätter den tidigare utbildningen ”Räddningsinsats” och 650 personer väntas gå utbildningen årligen. Utbildningen som är totalt sex veckor lång och är den numerärt största utbildningen som MSB genomför och syftet med att utbildningen genomförs på tio orter är att tillgängliggöra utbildningen för landets räddningstjänster och deras deltagare.

Securitas har sedan 2009 utbildat över 1 200 av 5000 deltidsbrandmän vid MSBs utbildningar, och säkerhetsföretaget har de senaste åren satsat stora resurser inom Brand & Räddning.
– Vi levererar idag allt inom segmentet från enklare kontroller av handbrandsläckare, egenkontroller brand, utbildning inom brand och sjukvård till operativ räddningstjänst på flygplatser och industri. Securitas har som strategiskt mål att bli en stark samhällsaktör och förtroendet att få fortsätta utbilda deltidsbrandmän i MSBs regi är viktigt och ligger i linje med att växa inom operativ räddning, säger Mats Egebrant, brandingenjör och chef Brand & Räddning, Securitas Sverige AB.

Vill du veta mer om Grib och kursen i sin helhet? Kontakta Mats Egebrant på 010 - 470 10 00

Om oss

Securitas Sverige ABSecuritas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 10 000 medarbetare skillnad.www.securitas.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har utvecklat sin utbildning Räddningsinsats och lanserar under 2018 Grib (grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap) och ersätter den tidigare utbildningen som är frivillig för landets räddningspersonal. Securitas har vunnit upphandlingen för att hålla utbildningen i Rosersberg och Borås from 2018-2020 med option på 1+1 år. Sedan 2009 har Securitas genomfört 53 kurser och utbildat över 1200 brandmän åt Sveriges kommuner i MSBs regi.
Twittra det här

Citat

Vi levererar idag allt inom segmentet från enklare kontroller av handbrandsläckare, egenkontroller brand, utbildning inom brand och sjukvård till operativ räddningstjänst på flygplatser och industri. Securitas har som strategiskt mål att bli en stark samhällsaktör och förtroendet att få fortsätta utbilda deltidsbrandmän i MSBs regi är viktigt och ligger i linje med att växa inom operativ räddning.
Mats Egebrant, brandingenjör och chef Brand & Räddning, Securitas Sverige AB.