Beslut om personalkonvertibel

Vid extra bolagsstämma i Securitas AB (publ) fattades idag, i enlighet med styrelsens förslag, beslut att emittera ett konvertibelt förlagslån till de anställda inom Securitas-koncernen.
Förlagslånet uppgår till högst 700.000.000 SEK och skall löpa under tiden från den 24 april 1998 till och med den 28 februari 2003. Lånet skall löpa med en årlig ränta motsvarande 12-månaders STIBOR minus 0,25%. Den kurs till vilken konvertering skall ske, skall motsvara ett belopp uppgående till 137 procent av den för aktier av serie B i Securitas på Stockholms Fondbörs noterade genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 19 januari 1998 till och med den 13 februari 1998. Konvertering skall kunna ske till nya aktier av serie B under tiden den 30 maj 2001 till och med den 31 januari 2003.

Vid full konvertering beräknas cirka 2,3 miljoner aktier tillkomma, vilket skulle ge en utspädning med cirka 3,1 procent av antalet aktier och cirka 2,0 procent av antalet röster.
Ytterligare information lämnas av Securitas vice VD och Ekonomi- och finansdirektör Håkan Winberg, samt Investor Relations Manager Camilla Weiner, telefon 08-657 74 00

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera