Förvärv i Frankrike

Förvärv i Frankrike Securitas Security Systems Europe har idag träffat avtal om att förvärva Clemessy ACS i Frankrike med årlig försäljning på 120 MSEK (83 MFRF) och 140 anställda. Försäljningen är huvudsakligen delad mellan installation (60 % av försäljningen) och service (40 % av försäljningen) av passersystem, inbrottslarm, CCTV och brandlarm. Företaget bedriver huvudsakligen verksamhet i södra och sydöstra Frankrike och kompletterar väl Securitas nuvarande närvaro i Frankrike inom Security Systems som kommer att ha en årlig försäljning på 650 MSEK (450 MFRF) efter förvärvet. Det överenskomna förvärvspriset är 39 MSEK (27 MFRF) vilket ger upphov till en goodwill på 48 MSEK (33 MFRF) som skrivs av över 10 år. Förvärvet förväntas bidra positivt till koncernens resultat före skatt under år 2002. Security Systems Europe kommer att ha en årlig försäljning på 3000 MSEK efter förvärvet. Ytterligare information lämnas av VD och koncernchef Thomas Berglund tel +44 7712 069 598 samt Håkan Winberg, vice VD och ekonomi-och finansdirektör tel +44 7990 562 582. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01180/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01180/bit0001.pdf

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar