Förvärv i Spanien

Förvärv i Spanien Securitas har idag träffat avtal om att förvärva det spanska säkerhetsföretaget Ausysegur med försäljning på 530 MSEK (10.300 MESP). Förvärvet kommer att skapa en utökad plattform för värdehanteringsverksamheten i Spanien. Förvärvet kommer att genomföras i tre steg. Som första steg kommer Securitas i Spanien att förvärva 75 % av aktierna i Ausysegur från Lico Corporation S.A. "Lico", ett finansbolag som ägs av 46 sparbanker i Spanien. I det andra steget kommer Securitas i Spanien att föra över sin värdehanteringsverksamhet till Ausysegur och därigenom öka sitt aktieinnehav till 85 %. I det tredje steget kommer Lico att ha en option att sälja den kvarvarande aktieposten till Securitas, tidigast under det andra året efter förvärvet. Securitas kommer att ha en option att köpa den kvarvarande aktieposten senast under det fjärde året efter förvärvet. Ausysegur har en försäljning på 530 MSEK (10.300 MESP) med verksamhet inom värdehantering (48 % av försäljningen), bevakning (43 % av försäljningen) och kurirverksamhet (9 % av försäljningen). Företaget är den näst största aktören inom värdehanteringsmarknaden i Spanien med en marknadsandel på 16%. Genom att kombinera Securitas spanska värdehanteringsverksamhet med motsvarande verksamhet i Ausysegur kommer en ny aktör med god täckning på det spanska fastlandet att skapas. Det framtida samarbetet med de spanska sparbankerna förväntas även att underlättas genom att den nya aktören skapas. Den nya marknadsandelen inom värdehanteringstjänster uppskattas till 30 %. Synergierna och de långsiktiga effekterna av förvärvet kommer att stärka Securitas värdehanteringsverksamhet i Spanien betydligt och göra det möjligt att uppnå en god lönsamhet. Förvärvet är föremål för konkurrensmyndigheternas godkännande och kommer att inkluderas i Securitaskoncernen från tidpunkten för godkännandet. Priset för 75 % av aktierna kommer att uppgå till 251 MSEK (4.875 MESP) och betalas efter konkurrensmyndigheternas godkännande. Det totala priset för 100 % av aktierna i Ausysegur förväntas uppgå till 335 MSEK (6.500 MESP). Den andra betalningen kommer att äga rum när optionen utnyttjas under det andra eller fjärde året efter förvärvet. Thomas Berglund, VD och koncernchef i Securitas kommenterar förvärvet: "Med förvärvet av Ausysegur har vi skapat en plattform som kommer göra det möjligt för oss att bygga en solid och lönsam värdehanteringsverksamhet i Spanien. Den spanska säkerhets-marknaden är viktig för oss och detta bekräftar vårt långsiktiga engagemang på marknaden." Ytterligare information lämnas av Thomas Berglund VD och koncernchef, Amund Skarholt vice VD och COO, Håkan Winberg vice VD och ekonomi- och finansdirektör telefon 08-657 73 77 samt Andrés Lagerlöf, Investor Relations, telefon 08-657 73 34. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00580/bit0002.pdf

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar