Securitas AB: Delårsrapport januari - september 2003

Försäljningen uppgick till 44.174 MSEK (49.891) I det tredje kvartalet uppgick försäljningen till 14.774 MSEK (16.358)

Den organiska försäljningstillväxten var -4 procent (12) Den underliggande organiska försäljningstillväxten uppgick till 0 procent (7)

Rörelsemarginalen var 6,0 procent (6,6)

Resultat före skatt uppgick till 1.340 MSEK (1.783)

Det fria kassaflödet var 788 MSEK (2.288),
vilket motsvarar 48 procent (118) av det justerade resultatet

Avkastningen på sysselsatt kapital var 18 procent (19)

Nettoresultatet för perioden uppgick till 832 MSEK (1.052) Vinsten per aktie efter full skatt och full konvertering uppgick till 2,33 SEK (2,93)


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar