Securitas AB inbjuder till informationsmöte, delårsrapp. jan-sept, 1999

Securitas AB inbjuder till informationsmöte, delårsrapport januari - september, 1999 Med anledning av Securitas AB:s delårsrapport inbjuder vi härmed till informationsmöte samt telefonkonferens. Presentationen hålls på engelska. Tid: Torsdag den 4 november, 1999, klockan 15.00 CET Plats: Securitashuset, Lindhagensplan 70, 102 28 Stockholm Deltagare från Securitas AB är: Thomas Berglund, VD och CEO, Amund Skarholt, vVD och COO, Håkan Winberg, vVD och CFO, Tore K. Nilsen vVD samt Andrés Lagerlöf, Investor Relations. Pressmeddelandet om delårsrapporten kommer att sändas cirka klockan 12.00 CET torsdag den 4 november. Presentationsbilderna kommer att finnas tillgängliga på: www.securitasgroup.com/nyhet/presentation.asp cirka klockan 14.00 CET, torsdag den 4 november. Information om telefonkonferensen: Tid: Torsdag den 4 november 1999, klockan 15.00 CET Telefonnummer: +44 181 781 0579 Agenda: 15.00-15.30 CET Presentation 15.30 CET Frågestund Konferensnamn: Securitas Telephone Conference En inspelad presentation kommer att finnas tillgänglig under tio dagar efter informationsmötet på tel: +44 181 288 4459, kod 63 28 22. Ytterligare information lämnas av och CFO Håkan Winberg samt Andrés Lagerlöf, Investor Relations, telefon: 08-657 74 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar