Securitas AB inbjuder till informationsmöte, delårsrapport januari - september, 1999

Tid: Torsdag den 4 november, 1999, klockan 15.00 CET
Plats: Securitashuset, Lindhagensplan 70, 102 28 Stockholm

Deltagare från Securitas AB är:
Thomas Berglund, VD och CEO, Amund Skarholt, vVD och COO,
Håkan Winberg, vVD och CFO, Tore K. Nilsen vVD samt Andrés Lagerlöf, Investor Relations.

Pressmeddelandet om delårsrapporten kommer att sändas cirka klockan 12.00 CET torsdag den 4 november.

Presentationsbilderna kommer att finnas tillgängliga på: www.securitasgroup.com/nyhet/presentation.asp cirka klockan 14.00 CET, torsdag den 4 november.

Information om telefonkonferensen:

Tid: Torsdag den 4 november 1999, klockan 15.00 CET
Telefonnummer: +44 181 781 0579
Agenda: 15.00-15.30 CET Presentation
15.30 CET Frågestund
Konferensnamn: Securitas Telephone Conference

En inspelad presentation kommer att finnas tillgänglig under tio dagar efter informationsmötet på
tel: +44 181 288 4459, kod 63 28 22.

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera