Securitas ABs delårsrapport januari-september 1999

Delårsrapport januari - september 1999 Försäljningen ökade med 99 procent till 18.253 MSEK (9.154), varav 9 procent är organisk tillväxt Resultatet före skatt ökade med 48 procent till 741 MSEK (502) Vinsten per aktie efter schablonskatt ökade med 28 procent till 1,57 SEK (1,22) Den fullständiga delårsrapporten finns att hämta på www.securitasgroup.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00460/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar