Securitas avyttrar Scand Park

Scand Park, som årligen omsätter cirka 50 MSEK har 57 anställda och är verksamt inom parkeringsservice samt inkassoverksamhet i Sverige. Avyttringen är ett led i Securitas fortsatta fokusering på kärnverksamheten och kommer inte att påverka Securitas resultat under 1999.

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera