Securitas breddar nomineringsarbetet

Securitas nomineringskommitté konsulterar Marianne Nilsson, Robur och Thomas Halvorsen, Fjärde AP-fonden inför ordinarie bolagsstämma 2004.

Vid Securitas ordinarie bolagsstämman den 8 april 2003, valdes en nomineringskommitté bestående av ledamöterna Gustaf Douglas och Melker Schörling som representanter för Securitas huvudägare. Bolagsstämman beslutade vidare att nomineringskommittén under hösten 2003 skall utse två kandidater från de större institutionella ägarna för konsultationer i nomineringsarbetet. För detta arbete har nomineringskommittén utsett Marianne Nilsson, Robur och Thomas Halvorsen, Fjärde AP-fonden.

Ytterligare information:
Melker Schörling, Styrelseordförande i Securitas AB: +46 8 614 39 30Detta pressmeddelande finns även på Securitas hemsida: www.securitasgroup.com

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar