Securitas expanderar i Frankrike

Securitas i Frankrike förvärvar Kesslerkoncernen med verkställande från och med den 1 januari 1998.

Kesslerkoncernen (Kessler Sécurité och Télésécur) har sin huvudsakliga verksamhet i de östra delarna av Frankrike och omsättningen för 1997 uppskattas till cirka 120 MSEK. Bevakningsverksamheten representerar cirka 80 MSEK, medan larmverksamheten, inklusive 5.000 larmanslutningar, representerar cirka 40 MSEK. Totalt antal anställda är 550 personer.

Förvärvet stärker Securitas nuvarande verksamhet i regionen betydligt och samtidigt bidrar det till att bygga en landsomfattande struktur för larmverksamheten. Den förvärvade verksamheten genererar för närvarande ett nollresultat. Köpeskillingen för förvärvet kommer att ligga mellan 13 och 23 MSEK, baserat på det verkliga resultatet vid 1998 års slut.

Förvärvet kommer att påverka koncernens resultat positivt 1998.

Efter förvärvet uppskattas den årliga omsättningen för Securitas totala verksamhet i Frankrike att uppgå till cirka 1.200 MSEK.
Ytterligare information lämnas av Securitas Vice VD Amund Skarholt, telefon 08 657 74 98 och Investor Relations Manager Camilla Weiner, telefon 08 657 73 32.

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera