Securitas förstärker koncernledningen

Securitas ledning har ändrats på följande sätt:

Juan Vallejo har utnämnts till Vice VD i Securitas AB och kommer att på heltid arbeta med koncernuppgifter. Han lämnar därmed sin befattning som landschef i Securitas Sverige.

Ny landschef i Securitas Sverige blir Jan-Ove Nilsson. Han har arbetat inom Securitas i 26 år och var tidigare ansvarig för bevakningsverksamheten i Sverige.

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera