Securitas förvärvar Sonasa Madeira S.A. i Portugal

Securitas förvärvar Sonasa Madeira S.A. i Portugal Securitas har idag, med effekt från 1 december 1999, förvärvat det portugisiska bolaget Sonasa Madeira S.A. Sonasa Madeira S.A. bedriver verksamhet på Madeira och Azorerna. Bolaget har idag cirka 500 anställda och en årlig försäljning på 59 MSEK där bevakning står för huvuddelen. Köpeskillingen uppgår till 25 MSEK och förvärvet förväntas bidra positivt till resultat före skatt från och med år 2000. Efter förvärvet uppgår Securitas försäljning i Portugal till cirka 970 MSEK på årsbasis. Ytterligare information lämnas av Thomas Berglund, VD och CEO, Håkan Winberg, vVD och CFO samt Andrés Lagerlöf, Investor Relations, telefon: 08-657 74 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00530/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00530/bit0002.doc

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar