Securitas personalkonvertibel på 700 MSEK övertecknad

Securitas bolagsstämma den 8 januari 1998 beslöt att erbjuda samtliga anställda i Securitaskoncernen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att teckna konvertibla skuldförbindelser i Securitas AB. Det femåriga förlagslånet begränsades till maximalt 2.201.257 aktier á 318 kronor, totalt 700 MSEK.

Det maximala beloppet har enligt bolagsstämmans beslut fördelats på cirka 2.200 anställda i elva länder i poster från 30 aktier upp till 15.720 aktier. Förlagslånet medför en utspädning med cirka 3 procent av det totala antalet aktier i Securitas.
Ytterligare information lämnas av Vice VD och Ekonomi- och Finansdirektör Håkan Winberg samt Investor Relations Manager Camilla Weiner, telefon 08-657 74 00.

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera