Securitas publicerar årsredovisning för 2016

Securitas ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2016 är nu publicerad på Securitas hemsida www.securitas.com/arsredovisning

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från idag och distribueras till aktieägare som beställt den via Securitas aktieägarservice på webbplatsen www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/

Som ett led i företagets hållbarhetsarbete och hållbarhetsinformation publicerar Securitas en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2016, upprättad i enlighet med GRIs riktlinjer. Denna rapport finns att laddas ned på www.securitas.com/hallbarhetsrapport

Securitas årsstämma hålls den 3 maj 2017 kl. 16.00 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Micaela Sjökvist, IR-chef, 010-4703013, 076-1167443, micaela.sjokvist@securitas.com

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar