Securitas säljer brandlarmsverksamhet i Frankrike

1998-12-24

Som planerat och tidigare annonserat har Securitas haft för avsikt att sälja brandlarmsföretagen Proteg Incendie och Proteg Extincteurs i Frankrike. Som en följd av detta har Securitas idag träffat en överenskommelse med Williams PLC om en sådan försäljning.

Verksamheten, som på årsbasis omsätter cirka MSEK 600 (MFFR 425), utgör en mindre del av Protegs verksamhet i Frankrike. Köpeskillingen uppgår till cirka MSEK 715 (MFFR 502). Affären påverkar inte Securitas resultat 1998.

Försäljningen ingår som ett steg i Securitas förberedelser för fortsatt expansion inom kärnverksamheterna, säger Thomas Berglund, VD och koncernchef i Securitas.

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera